Sajtómúzeum

 

 

Források

Hírlapjaink 1896.

Hírlapjaink: A magyarországi hírlapok monográfiája 1896.

Ez a felbecsülhetetlen értékű összeállítás a Millenium alkalmából készült, azzal a céllal, hogy minél pontosabb pillanatfelvételt adjon a magyar sajtó állapotáról 1896-ban. A hat kötet tartalmazza az akkoriban élő időszaki kiadványok rövid leírását, többnyire illusztrációkkal, a kiadvány tipográfiai arculatával, illetve többnyire fotókkal kísérve. A kuriózum-értékű kiadványt az OSZK Olvasó- és Tájékozató Szolgálata Hírlapcsoportjának segítségével digitalizáljuk.

I. kötet: Politikai napilapok és hetilapok

Fővárosi és országos napilapok: Budapest [PDF] Budapesti Hírlap [PDF] Budapesti Közlöny [PDF] Fővárosi Lapok [PDF] Kis Újság [PDF] Magyar Állam [PDF] Magyar Estilap [PDF] Magyar Újság [PDF] Nemzet [PDF] Pesti Hírlap [PDF] Szabad Szó [PDF]

Német nyelvű országos napilapok: Budapester Tagblatt [PDF] Neues Politisches Volksblatt [PDF] Pester Lloyd [PDF]

Regionális napilapok: Alföld [PDF] Felsőmagyarország [PDF] Nagyvárad [PDF] Pécsi Napló [PDF] Szegedi Híradó [PDF] Szegedi Napló [PDF] Pressburger Zeitung [PDF] Temesvárer Zeitung [PDF]

Politikai Hetilapok: Nemzeti Hírlap [PDF] Politikai Hetiszemle [PDF]

Megyei és kisebbségi hetilapok: Allgemeine Jüdische Zeitung [PDF] Bácska [PDF] Csongrádi Közlöny [PDF] Délmagyarországi Közlöny [PDF] Délvidéki Ellenőr [PDF] Kalocsai Néplap [PDF] Makói Hírlap [PDF] Máramaros [PDF] Máramarosi Lapok [PDF] Maros [PDF] Nyitramegyei Közlöny [PDF] Pécsi Közlöny [PDF] Somogy [PDF] Székely Nemzet [PDF] Újvidéki Hírlap [PDF] Zala [PDF] Zombor és Vidéke [PDF] Zombori Hírlap [PDF]

Képes Családi Lapok [PDF]; Ország-világ [PDF]; Magyar Szemle [PDF]; Új Idők [PDF]

Divatlapok, női lapok: Budapesti Bazár [PDF]; Gyermek-divat [PDF]; Magyar Bazár [PDF]; Párisi Divat [PDF]; Patyolat [PDF]

Élclapok: Borsszem Jankó [PDF]; Herkó Páter [PDF]; Kakas Márton [PDF]; Mátyás Diák [PDF]

Politikai, közigazgatási hetilapok: ; Buda és Vidéke [PDF]; Független Néplap [PDF]; Millennium [PDF]; Magyarországi Visszhang [PDF]

Forrás:
Hírlapjaink: A magyarországi hírlapok monograhiája. Készült az 1896-iki ezredéves országos kiállítás sajtókiállítása számára.
Budapest, ny. n. 1896. I-VI. köt.

Sajtómúzeum Készült az ISZT támogatásával
az Országos Széchényi Könyvtár • Magyar Elektronikus Könyvtár Osztályán © 2007