<dc_title>Alföld</dc_title> <TitleSource>1998. dec.http://gizi.dote.hu/~hajnal/alf9812/9812.html</TitleSource> <TitleSubTitle>irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Alföld</UniformTitle> <Alternative>(ex)Alföld</Alternative> <Translated>Lowland (Journal on Literature, Art and Criticism)</Translated> 1 felelős kiadó főszerkesztő Aczél Géza nem Alföld Alapítvány Debrecen 4024 Debrecen, Piac u. 26/a. I. em. alfold kukac mail.debrecen.com 1950- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1950 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2016 2017 1950. nyár- . Online változat havonként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2004-05-03 Megszűnés 2005-11-03 FOLYAMATOS szelektált http://alfoldonline.hu/ EPA-00056 Alföld [időszaki kiadvány] : Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat / Alföld szerkesztőség; szerkesztő Keresztury Tibor. - EPA-változat. 1996 - havonként Humán területek, kultúra, irodalom Szépirodalom, népköltészet Kortárs magyar irodalom Határontúli magyar irodalom Társadalomtudományok Irodalomtörténet, irodalomtudomány Magyar irodalom története Műelemzés Kritika határon túli magyar irodalom irodalomelmélet kortárs magyar irodalom kritika művészetek szépirodalom időszaki kiadvány kulturális HTML hun hun TÁVOLI Bárka Forrás Orpheus Pannon Tükör Tiszatáj Törökfürdő Új Forrás (EPA) OK Renkecz Anita katalogizálta