<dc_title>HTMH - observer</dc_title> <TitleSource>2005. 17.sz. (2005.04.28.)http://www.htmh.hu/observer.htm</TitleSource> <TitleSubTitle>"Határon innen, határon túl"</TitleSubTitle> <UniformTitle>HTMH - observer</UniformTitle> <Alternative>Observer</Alternative> <Translated>Obsrever - office for Hungarians abroad - "Within and beyond the borders"</Translated> 1 felelős szerkesztő Iván Károly András nem 2 szerkesztő Boér Krisztina nem 3 felelős kiadó Bálint-Pataki József nem 1 Határon Túli Magyarok Hivatala Sajtó- és Dokumentációs Főosztálya Budapest testület 1518 Budapest 112, Pf. 43. (: 466-9406 -9434, -9435, -9447, -9445 Fax: 385-2601 htmh@mail.datanet.hu Határon Túli Magyarok Hivatala Budapest 1518 Budapest 112, Pf. 43. (: 466-9406 -9434, -9435, -9447, -9445 Fax: 385-2601 htmh@mail.datanet.hu 1999-2005 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 4. évf. No.22. (1999. június 2.) - 2005. 17.sz. (2005.04.28.). Online kiadvány hetenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-05-03 Megszűnés 2005-11-03 MEGSZŰNT teljes http://www.htmh.hu/observer.htm EPA-00498 Humán területek, kultúra, irodalom Média, tömegkommunikáció Média általában Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Kisebbségek Civil szervezetek határon túli magyarság híradás közélet szemle határon túli hírlap időszaki kiadvány HTML hun TÁVOLI Határon Túli Magyarok Hivatala Copyright © Határon Túli Magyarok Hivatala OK Renkecz Anita katalogizálta