<dc_title>Studia Comloensis</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1. sz. (2021.)https://www.komloikonyvtar.hu/studia-comloensis/</TitleSource> <TitleSubTitle>a Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény közleményei</TitleSubTitle> <UniformTitle>Studia Comloensis</UniformTitle> 1 felelős kiadó lektor Steinerbrunner Győzőné nem 2 szerkesztő technikai szerkesztő Henn Tamás nem 3 szerkesztőbizottsági tag Henn-Mike Nóra nem 4 szerkesztőbizottsági tag Nagy Dávid nem 5 szerkesztőbizottsági tag Sebe Krisztina nem 6 szerkesztőbizottsági tag Turi-Kis Réka nem 7 lektor Agócs-Laboda Ágnes nem 1 Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Komló testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó H-7300 Komló, Városház tér 1. komloimuzeum[kukac]gmail.com Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Komló H-7300 Komló, Városház tér 1. komloimuzeum[kukac]gmail.com 2021- 2021 1. évf. 1. sz. (2021.)- . Online kiadvány évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2021-05-26 FOLYAMATOS teljes https://www.komloikonyvtar.hu/studia-comloensis/ EPA-04206 2732-3692 Studia Comloensis a Komlói Helytörténeti és Természettudományi Gyűjtemény közleményei 2021- évenként kétszer 2732-3692 Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény komloimuzeum[kukac]gmail.com 0 Társadalomtudományok Történelem, helytörténet Helytörténet, helyismeret Baranya megye botanika geológia helytörténet Komló környezetvédelem ökológia paleontológia régészet természetvédelem zoológia időszaki kiadvány ismeretterjesztő regionális tudományos PDF karakteres PDF eng hun hun TÁVOLI Pécsi figyelő A Herman Ottó Múzeum évkönyve Bajai honpolgár Esztergom és vidéke Füredi história Mozsgó Tanulmányok Budapest múltjából Új nézőpont Városunk Vasi honismereti és helytörténeti közlemények Vasi szemle Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény OK Kelemen Erzsébet katalogizálta