<dc_title>A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába járó gyermekek érdemsorozata</dc_title> <TitleSource>1875/76</TitleSource> <TitleLatter>Évi tudósitó a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék vezetése alatt álló bajai katholikus leánytanoda növendékeinek viseletéről és előhaladásáról az ... tanévben</TitleLatter> <TitleLatter>A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanénék vezetése alatt álló bajai kath. polgári és elemi leányiskola értesitője az ... iskolai évről</TitleLatter> <TitleLatter>A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai r. k. érseki tanitóképző, polgári, elemi iskolájának és kisdedóvójának jubileumi - ... éves - értesitője az ... iskolai évre</TitleLatter> <TitleLatter>A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai r. k. érseki tanitóképző, polgári, elemi iskolájának és kisdedóvójának értesitője az ... iskolai évre</TitleLatter> <UniformTitle>T. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába járó gyermekek érdemsorozata</UniformTitle> <Alternative>A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába ... tanévben járt tanulók érdemsorozata</Alternative> 1 elektronikus szerkesztés Uri-Kovács József nem 1 Országos Széchényi Könyvtár Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület epa-info@mek.oszk.hu 2 Malatin és Holmeyer nyomda Kalocsa 1876 testület kiadó Országos Széchényi Könyvtár Budapest 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület epa-info@mek.oszk.hu 1876-1933 1876 1877 1878 1879 1880 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1898 1899 1900 1901 1902 1904 1905 1906 1907 1909 1910 1912 1913 1914 1933 1875/76.-1932/33. Digitalizált időszaki kiadvány évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-09-28 LEZÁRT teljes https://epa.oszk.hu/03400/03498 EPA-03498 urn:nbn:hu-151273 A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába járó gyermekek érdemsorozata 1875/76-1879/80 évenként http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2785115 Társadalomtudományok Pedagógia, nevelés Alsófokú oktatás Bölcsőde, óvoda Nevelés- és iskolatörténet Oktatáspolitika, oktatásügy Pedagógia általában polgári iskola általános iskola egyházi iskola római katolikus egyház óvoda tanítóképző Baja iskolai évkönyv diáklap értesítő évkönyv időszaki kiadvány regionális PDF OCR-es PDF hun ARCHIVÁLT Évi tudósitó a Miasszonyunkról nevezett iskolanénék vezetése alatt álló bajai katholikus leánytanoda növendékeinek viseletéről és előhaladásáról az ... tanévben [összeáll.] Berényi Dániel 13 (1883/84)-34 (1901/02) évenként A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanénék vezetése alatt álló bajai kath. polgári és elemi leányiskola értesitője az ... iskolai évről [összeáll.] Vojnits Dániel 1903/04-1913/14 évenként A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai r. k. érseki tanitóképző, polgári, elemi iskolájának és kisdedóvójának jubileumi - ... éves - értesitője az ... iskolai évre [szerk.] Gonczlik Kálmán 60 (1929/30) egyéb időszakosság A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek bajai r. k. érseki tanitóképző, polgári, elemi iskolájának és kisdedóvójának értesitője az ... iskolai évre [összeáll.] Gonczlik Kálmán 1930/31-1938/39 évenként A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről Acta Beregsasiensis A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 2.5 Magyarország (CC BY-NC-ND 2.5 HU) Országos Széchényi Könyvtár OK Uri-Kovács József archiválta katalogizálta