<dc_title>Acta siculica</dc_title> <TitleSource>2014-2015.</TitleSource> <TitleSubTitle>a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve</TitleSubTitle> <TitlePrevious>Acta</TitlePrevious> <TitlePrevious>Aluta</TitlePrevious> <TitlePrevious>Acta Hargitensia</TitlePrevious> <UniformTitle>Acta siculica</UniformTitle> 1 főszerkesztő Kinda István nem 2 szerkesztő Barti Levente nem 3 szerkesztő Kocs Irén nem 4 szerkesztő Sztáncsuj Sándor József nem 5 szerkesztő Csáki Árpád nem 6 szerkesztő Tóth-Bartos András nem 7 szerkesztő Szőcsné Gazda Enikő nem 8 szerkesztőbizottsági tag Benkő Elek nem 9 szerkesztőbizottsági tag Egyed Ákos nem 10 szerkesztőbizottsági tag Kósa László nem 11 szerkesztőbizottsági tag László Attila nem 12 szerkesztőbizottsági tag Pozsony Ferenc nem 13 szerkesztőbizottsági tag Sárkány-Kiss Endre nem 14 fordító lektor Ilyés Sándor nem 15 grafikai tervező Mednyánszky Emese nem 16 grafikai tervező Méder Lóránt László nem 1 Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó közreadó 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com 2007- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2007- . EPA-változat évenként 2007- Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-02-21 FOLYAMATOS teljes https://epa.oszk.hu/03300/03308 EPA-03308 urn:nbn:hu-147541 Acta siculica a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve / Délkeleti Intézet ; szerk. Barti Levente [et al.] 2007- évenként 1843-8385 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2754288 Társadalomtudományok Történelem, helytörténet Magyar történelem általában Művelődéstörténet Régészet Társadalomtudományok Néprajz, antropológia Néprajz általában hungarikum régészet néprajz történelem székelyek erdélyi magyarság múzeumi évkönyv határon túli magyarság Erdély évkönyv határon túli időszaki kiadvány kulturális regionális PDF karakteres PDF eng ger hun rum eng hun rum hun ARCHIVÁLT Acta a Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve / fel.szerk. Kónya Ádám 1995-2006 évenként 1224-7901 Az őrség A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről Új idő Nemere Csíki hírlap Az Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről Csíkmegyei híradó Őrszem Csíkszereda Csíki lapok Acta Székelység Színházi újság Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt Erdélyi Magyar Hír-Vivő Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája Erdélyi Múzeum Erdélyi Örmény Gyökerek Erdélyi Toll Magyar Kisebbség Örökségünk Siebenbürger Wochenblatt Székely közélet Székely Útkereső Transsylvania nostra Unitárius Közlöny A székely-udvarhelyi rom. kath. föl-gymnasiumnak ... tudósítványa ... tanévben Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről Udvarhelyi Hiradó Aluta Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum ... évi állapotáról Székely Nemzeti Múzeum OK MATAR Uri-Kovács József katalogizálta Kelemen Erzsébet archiválta