<dc_title>Egyháztörténeti szemle</dc_title> <TitleSource>18. évf. 4. sz. (2017.)</TitleSource> <UniformTitle>Egyháztörténeti szemle</UniformTitle> 1 szerkesztő Balogh Judit nem 2 szerkesztő Dienes Dénes nem 3 szerkesztő Fazekas Csaba nem 4 technikai szerkesztő Doepp James D. igen 5 technikai szerkesztő Tímári István nem 1 Miskolci Egyetem BTK, Politikatudományi Intézet Miskolc testület közreadó 3515 - Miskolc-Egyetemváros bolfazek@uni-miskolc.hu 2 Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Sárospatak testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó 3950 - Sárospatak, Rákóczi u. 1. reftud@iif.hu Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Sárospatak 3950 - Sárospatak, Rákóczi u. 1. reftud@iif.hu 2000- 2017 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 1. évf. 1. sz. (2000.) - EPA-változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-02-20 FOLYAMATOS teljes https://epa.oszk.hu/03300/03307 EPA-03307 urn:nbn:hu-147514 1587-026X Egyháztörténeti szemle szerk. Balogh Judit [et al.] 1.évf. 1.sz. (2000)- negyedévenként 1585-7476 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1027357 Egyháztörténeti szemle (online) kiad. Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei ; szerk. Balogh Judit, Dienes Dénes, Fazekas Csaba Negyedévenként (2008-) negyedévenként 1587-026X 0 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Vallástörténet egyháztörténet szemlekiadvány egyház vallástörténet keresztény egyházi lap időszaki kiadvány HTML PDF hun hun ARCHIVÁLT Evangélikus egyház és iskola Vallástudományi szemle Unitárius Közlöny Krajsovszky Gábor Válogatott közlemények a katolikus dogmatika, a hitvédelem és a XX. századi egyháztörténet témaköréből Credo Jöjjetek A középkori egyház / létrehozó Havas Melinda Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Miskolci Egyetem BTK, Politikatudományi Intézet OK MATAR Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József archiválta