<dc_title>Acta</dc_title> <TitleSource>1995.</TitleSource> <TitleSubTitle>a Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve</TitleSubTitle> <TitleParalel>Acta / Muzeul Secuiesc al Ciucului</TitleParalel> <TitlePrevious>Acta Hargitensia</TitlePrevious> <TitlePrevious>Aluta : studii şi comunicări</TitlePrevious> <UniformTitle>Acta</UniformTitle> <Alternative>Acta / Székely Nemzeti Múzeum</Alternative> <Alternative>Acta / Muzeul Naţional Secuiesc</Alternative> 1 felelős szerkesztő Kónya Ádám nem 2 szerkesztőbizottsági tag Szabó András nem 3 szerkesztőbizottsági tag Cserey Zoltán nem 4 szerkesztőbizottsági tag Kocs Irén nem 5 szerkesztőbizottsági tag Kakas Zoltán nem 6 szerkesztő Boér Hunor nem 7 grafikai tervező Ütő Gusztáv nem 1 Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó közreadó 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com 2 Csíki Székely Múzeum Csíkszereda 1995-2001 testület kiadó 530132 Csíkszereda Vár tér 2. Hargita megye, Románia info@csikimuzeum.ro 3 T3 Kiadó Sepsiszentgyörgy 1995-2006 testület kiadó Sport u. 8/A Sepsiszentgyörgy Kovászna megye 520085 Románia Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com 1995-2006 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2006 1995-2006 Digitalizált időszaki kiadvány A 2002., 2004. évekről adat nem érhető el. A 2006. év kötetei a negyven példányban megjelent ACTA (SICULICA) 2003/1, valamint a csak interneten megjelent ACTA SICULICA 2005/1–2 javított anyagát, illetve az ALUTA XXVI tanulmányait tartalmazzák. évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-01-31 LEZÁRT teljes https://epa.oszk.hu/03200/03277 EPA-03277 urn:nbn:hu-146813 Acta a Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve / fel.szerk. Kónya Ádám 2 = 19 (1995)-2006 évenként 1224-7901 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/879947 Társadalomtudományok Történelem, helytörténet Régészet Magyar történelem általában Művelődéstörténet Társadalomtudományok Néprajz, antropológia Néprajz általában hungarikum régészet néprajz történelem székelyek erdélyi magyarság múzeumi évkönyv határon túli magyarság Erdély évkönyv határon túli időszaki kiadvány kulturális regionális PDF OCR-es PDF eng hun rum hun eng rum eng hun rum ARCHIVÁLT Acta Hargitensia Hargita megye múzeumainak évkönyve / szerk. Miklóssy V. Vilmos 1 (1980) évenként 1012-1277 Aluta studii şi comunicări / Muzeul Sfântu Gheorghe ; red. Székely Zoltán 1 (1969)-17/18 (1985/1986) évenként Acta siculica a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve / Délkeleti Intézet ; szerk. Barti Levente [et al.] 2007- évenként 1843-8385 Nemere Új idő A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről Az Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről Az őrség Csíki hírlap Csíki lapok Csíkmegyei híradó Csíkszereda Őrszem Székelység Színházi újság Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt Erdélyi Magyar Hír-Vivő Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája Erdélyi Múzeum Erdélyi Örmény Gyökerek Erdélyi Toll Magyar Kisebbség Örökségünk Siebenbürger Wochenblatt Székely közélet Székely Útkereső Transsylvania nostra Unitárius Közlöny A székely-udvarhelyi rom. kath. föl-gymnasiumnak ... tudósítványa ... tanévben Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről Udvarhelyi Hiradó Acta siculica Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum ... évi állapotáról MATARKA tartalomjegyzék-adatbázis Székely Nemzeti Múzeum A 2002., 2004. évekről adat nem érhető el. A 2006. év kötetei a negyven példányban megjelent ACTA (SICULICA) 2003/1, valamint a csak interneten megjelent ACTA SICULICA 2005/1–2 javított anyagát, illetve az ALUTA XXVI tanulmányait tartalmazzák. OK MATAR Kelemen Erzsébet archiválta javította Uri-Kovács József katalogizálta