<dc_title>Érintő</dc_title> <TitleSource>5. sz. (2017. szeptember)http://www.ematlap.hu/index.php/fooldal-2017-09</TitleSource> <TitleSubTitle>elektronikus matematikai lapok</TitleSubTitle> <UniformTitle>Érintő</UniformTitle> 1 felelős kiadó főszerkesztő Simon Péter nem 2 főszerkesztő Stipsicz András nem 3 felelős szerkesztő Oláh Vera nem 4 rovatszerkesztő Besenyei Ádám nem 5 rovatszerkesztő Horváth Eszter nem 6 rovatszerkesztő Molnár-Sáska Gábor nem 7 rovatszerkesztő Rákóczi Ildikó nem 8 rovatszerkesztő Röst Gergely nem 9 rovatszerkesztő Tóth János nem 10 rovatszerkesztő Illés Tibor nem 11 szerkesztőbizottsági tag Fried Katalin nem 12 szerkesztőbizottsági tag Muzsnay Zoltán nem 1 Bolyai János Matematikai Társulat Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12. I/4. bolyai.tarsulat@renyi.mta.hu Bolyai János Matematikai Társulat Budapest 1055 Budapest, Falk Miksa u. 12. I/4. szerk@ematlap.hu 2016- 2016 2017 1. sz. (2016. szeptember)- . Online kiadvány negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-11-15 FOLYAMATOS teljes http://www.ematlap.hu/ EPA-03157 2559-9275 Természettudományok és matematika Matematika, geometria Algebra Alkalmazott matematika Geometria Gráfelmélet Halmazelmélet Információelmélet Játékelmélet Kriptográfia Matematikai analízis Matematikai logika Statisztika Számelmélet Tudománytörténet Valószínűségszámítás matematika időszaki kiadvány ismeretterjesztő szakmai tudományos HTML hun TÁVOLI Acta polytechnica Hungarica Acta technica Jaurinensis Acta Mathematica Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis Alkalmazott matematikai lapok Annales mathematicae et informaticae Hungarian Electronic Journal of Sciences Journal of Computational and Applied Mechanic KöMaL - Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok A Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézetének közleményei A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Osztályának közleményei A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézetének közleményei Miskolc Mathematical Notes Publicationes mathematicae Szigma Bolyai János Matematikai Társulat OK Kelemen Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta