<dc_title>Expressis verbis</dc_title> <TitleSource>1. sz. (1996. december) (próbaszám) http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/12221</TitleSource> <UniformTitle>Expressis verbis</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Csőzik László nem 2 szerkesztőbizottsági tag Rozman András nem 3 szerkesztőbizottsági tag Szekeres Róbert nem 1 Pécsi Tudományegyetem Jogi Kar Pécs testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. expressis@ajk.pte.hu Pécsi Tudományegyetem Jogi Kar Pécs 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. expressis@ajk.pte.hu 1996- 1996 1997 1. sz. (1996. december) (próbaszám) Digitalizált időszaki kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-11-15 LEZÁRT teljes http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/12201 EPA-03155 Expressis verbis a pécsi jogi kar lapja / kiad. a JPTE ÁJK HÖT ; fel.szerk. Csőzik László Próbaszám (1996. dec.) ; 1997, 1.sz. (febr.)- rendszertelenül 1416-9738 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1013211 Társadalomtudományok Jogtudomány, bűnözés Tudománytörténet egyetem jogtudomány társadalomtudomány jog igazságügy időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun TÁVOLI Glosszátor 24.évf. 1.sz rendszertelenül Állami támogatások joga a Pénzügyminisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda és a Versenyjogi Kutatóközpont periodikája Az Európai Unió hivatalos lapja L Jogszabályok Fundamentum Jog, állam, politika Pécsi Tudományegyetem Jogi Kar OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta