<dc_title>Az Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről</dc_title> <TitleSource>1925-26.</TitleSource> <TitleParalel>Raportul despre liceul al statusului r. cat. transilvanean din Mercurea-Ciuc pe anul şcolar ...</TitleParalel> <TitleLatter>A gyulafehérvári r. kat. püspökség csikszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évekről</TitleLatter> <UniformTitle>Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről</UniformTitle> <Alternative>Az erdélyi róm. kat. egyházmegyei tanács vezetése alatt álló csikszeredai róm. kat. Segítő Mária gimnázium évkönyve az ... tanévről</Alternative> <TranslatedSelf>Anuarul liceului r. cat din Mercurea-Ciuc al episcopei rom. cat. de rit latin din Alba-Iulia pe anii şcolari ...</TranslatedSelf> 1 közreadó Kassai Lajos nem 2 közreadó Papp János nem 3 közreadó Albert Vilmos nem 4 közreadó Pataki József nem 5 elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés elektronikus változat Vitos Zsófia nem 1 Kájoni János Megyei Könyvtár Csíkszereda testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó 530223 Csíkszereda, Stadion utca 1/b sz info@konyvtar.hargitamegye.ro 2 Országos Széchényi Könyvtár Budapest testület közreadó 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület epa-info@mek.oszk.hu Kájoni János Megyei Könyvtár Csíkszereda 530223 Csíkszereda, Stadion utca 1/b sz. info@konyvtar.hargitamegye.ro 1926-1943 1926 1935 1941 1942 1943 1925/26.-1942/43. Digitalizált időszaki kiadvány évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-06-06 LEZÁRT szelektált https://epa.oszk.hu/03100/03108 EPA-03108 urn:nbn:hu-141625 Az Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről = Raportul despre liceul al statusului r. cat. transilvanean din Mercurea-Ciuc pe anul şcolar ... / publ. Ludovic Kassai 1922/23 évenként http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2810688 Társadalomtudományok Pedagógia, nevelés Nevelés- és iskolatörténet Középfokú oktatás gimnázium egyházi iskola római katolikus egyház Csíkszereda középiskolai évkönyv oktatás értesítő évkönyv határon túli időszaki kiadvány regionális PDF OCR-es PDF hun rum hun rum ARCHIVÁLT Az Erdélyi Róm. Kath. Status csikszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről [összeáll.] Pál Gábor 1910/11--[1916/17]-1917/18 rendszertelenül A gyulafehérvári r. kat. püspökség csikszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évekről = Anuarul liceului r. cat din Mercurea-Ciuc al episcopei rom. cat. de rit latin din Alba-Iulia pe anii şcolari ... / publ. de Ioan Papp ... 1929/30-1934/35 évenként Az erdélyi róm. kat. egyházmegyei tanács vezetése alatt álló csikszeredai róm. kat. Segítő Mária gimnázium évkönyve az ... tanévről közreadja Albert Vilmos 1940/41-1943/44 évenként A csiksomlyói róm. kath. tanitóképezde értesitője az ... tanévről A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről A csik-somlyói róm. kath. 7 osztályu gymnasium tudósitványa az ... tanévről A székely-udvarhelyi rom. kath. föl-gymnasiumnak ... tudósítványa ... tanévben A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről Kájoni János Megyei Könyvtár OK MATAR ARCHIV KOZGY Uri-Kovács József archiválta katalogizálta