<dc_title>Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio sport</dc_title> <TitleSource>1. sz. (2006.) https://sporttudomany.uni-eszterhazy.hu/</TitleSource> <UniformTitle>Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Sectio sport</UniformTitle> 1 szerkesztőbizottság elnöke Dr. Honfi László nem 2 szerkesztőbizottsági tag Prof. dr. habil. Gombocz János nem 3 szerkesztőbizottsági tag Kristonné dr.Bakos Magdolna CSc. nem 4 szerkesztőbizottsági tag Prof. dr. habil. Szabó Béla nem 5 szerkesztőbizottsági tag Dr. habil. Vass Miklós nem 6 felelős szerkesztő Zimányi Árpád nem 7 szerkesztő Nagy Sándorné nem 1 EKF Líceum Kiadó Eger testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 3300 Eger, Eszterházy tér 1. kiado@ektf.hu EKF Líceum Kiadó Eger 3300 Eger, Eszterházy tér 1. kiado@ektf.hu 2006- 2006 1. sz. (2006-) Online változat évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2016-08-01 FOLYAMATOS teljes https://sporttudomany.uni-eszterhazy.hu/ EPA-02975 Az Eszterházy Károly Főiskola tudományos közleményei. Tanulmányok a sporttudományok köréből Eszterházy Károly Főiskola Testnevelési és Sporttudományi Intézete ; szerk. Honfi László Ú.s., 33. kötet-38. köt. évenként 1788-1579 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2618995 Humán területek, kultúra, irodalom Sport, testnevelés Testnevelés Sporttörténet testnevelés sport testedzés időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF hun hun hun TÁVOLI A Magyar Testnevelési Egyetem közleményei Sport-Világ Képes Sport.hu Bándi András Csak a győzelem fontos! Killyéni András Az ő neve csillag a magyar sport egén A mai sport : Foot-ball verseny A legnépszerűbb sport : (Turfalakok) EKF Líceum Kiadó OK Nagy Erzsébet katalogizálta