<dc_title>Themis</dc_title> <TitleSource>10. évf. 1. sz. (2013. február) http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2013_feb.pdf</TitleSource> <TitleSubTitle>az ELTE ÁLLAM - és Jogtudományi Doktori Iskola lektorált elektronikus folyóirata</TitleSubTitle> <UniformTitle>Themis</UniformTitle> 1 szerkesztő Fazekas Marianna nem 2 szerkesztőbizottsági tag Gönczöl Katalin nem 3 szerkesztőbizottsági tag Nagy Marianna nem 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Budapest testület elektronikus szerkesztés 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fazekasm@ajk.elte.hu ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Budapest 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. fazekasm@ajk.elte.hu 2003- 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1. évf. 1. sz. (2003. próbaszám). - Digitalizált időszaki kiadvány évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2013-05-21 FOLYAMATOS teljes http://www.ajk.elte.hu/Themis EPA-02355 Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Politika általában jogtudomány politika tanulmánygyűjtemény időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun TÁVOLI Acta Historica Hungarica Turiciensia CEU political science journal ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola OK Ipacs Eszter katalogizálta