<dc_title>Műszaki katonai közlöny</dc_title> <TitleSource>2012.08.08.http://hhk.uni-nke.hu/downloads/kiadvanyok/mkk.uni-nke.hu/4.htm</TitleSource> <TitleSubTitle>a közlöny online kiadása</TitleSubTitle> <UniformTitle>Műszaki katonai közlöny</UniformTitle> <Translated>Military engineer buletin</Translated> 1 főszerkesztő Lukács László nem 2 főszerkesztő Kovács Zoltán nem 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Budapest testület 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. hhk@uni-nke.hu 2 Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály Budapest testület 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. "A" épület szabo.sandor@zmne.hu Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Budapest 1101 Budapest, X. Hungária krt. 9-11. hhk@uni-nke.hu 1991- 2011 2012 2013 2014 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. évf. 1. sz. (1991.)- . Online változat évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2012-08-09 FOLYAMATOS teljes http://archiv.uni-nke.hu/konyvtar/magyar-hadtudomanyi-folyoiratok-tartalomjegyzekei/muszaki-katonai-kozlony EPA-02268 2063-4986 Műszaki katonai közlöny az MHTT Műszaki Szakosztály folyóirata [19]91, 1-21.évf. (2011) évenként kétszer 1219-4166 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1011433 Társadalomtudományok Hadtudomány, katonapolitika Hadtudomány általában haditechnika hadtudomány honvédség időszaki kiadvány tudományos PDF hun eng hun TÁVOLI Hadtörténelmi Közlemények [EPA] Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Magyar Hadtudományi Társaság Műszaki Szakosztály OK onlineISSN Csáki Zoltán katalogizálta Uri-Kovács József javította