<dc_title>Evangélikus harangszó</dc_title> <TitleSource>28. évf. 3. sz. (2021. ősz)</TitleSource> <TitleSubTitle>a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház lapja</TitleSubTitle> <UniformTitle>Evangélikus harangszó</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Boldizsár Beáta nem 2 hírszerkesztő Fogarasi Szép Krisztina nem 3 olvasószerkesztő Rostás-Péter Emese nem 4 korrektúra Szenkovics Enikő nem 5 felelős kiadó Adorjáni Dezső Zoltán püspök nem 1 Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Románia testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó közreadó 400105 Kolozsvár / Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 1 evangelikus.harangszo@gmail.com Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Románia 400105 Kolozsvár / Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 1 evangelikus.harangszo@gmail.com 2019- 2020 2019 2021 27. évf. 1. sz. (2020. tavasz)- Elektronikus időszaki kiadvány negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2021-11-02 FOLYAMATOS teljes https://evangelikus.ro/evangelikus-harangszo/ EPA-04301 Evangélikus harangszó a Romániai Zsinatpresbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus-Lutheránus Egyház gyülekezeti lapja / főszerk. Kisgyörgy Réka [1. évf. 1. sz. (1994)]- negyedévenként ISSN 1844-1793 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3548011 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Keresztény vallások egyházközségi tájékoztató evangélikus egyház hungarikum romániai magyarság vallás egyházi lap határon túli időszaki kiadvány magazin regionális PDF hun hun TÁVOLI Credo Egyháztörténeti szemle Evangélikus hírlevél Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház OK Ipacs Eszter katalogizálta