<dc_title>Éves jelentés a lakhatási szegénységről</dc_title> <TitleSource>2019. https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes/wp-content/uploads/sites/5/2019/11/hfhh_lakhatasi_jelentes_2019.pdf</TitleSource> <UniformTitle>Éves jelentés a lakhatási szegénységről</UniformTitle> 1 szerkesztő Jelinek Csaba nem 2 munkatárs Pósfai István nem 1 Habitat for Humanity Magyarország Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1065 Budapest Hajós u. 9. IV.em. 16. info@habitat.hu Habitat for Humanity Magyarország Budapest 1065 Budapest Hajós u. 9. IV.em. 16. info@habitat.hu 2012- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2012- Online kiadvány évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2020-05-13 FOLYAMATOS teljes https://habitat.hu/mivel-foglalkozunk/lakhatasi-jelentesek/ EPA-03974 Társadalomtudományok Szociológia, társadalomkutatás Kisebbségek szegénység, hátrányos helyzetű, lakhatási támogatás hivatali kiadvány időszaki kiadvány PDF hun hun hun TÁVOLI A t. iskolanénék vezetése alatt álló bajai felsőbb leánytanodába járó gyermekek érdemsorozata Szegényügy Habitat for Humanity Magyarország OK Nagy Erzsébet katalogizálta