<dc_title>Lélektan és hadviselés</dc_title> <TitleSource>2. évf. 1. sz. (2020.)</TitleSource> <UniformTitle>Lélektan és hadviselés</UniformTitle> 1 felelős kiadó szerkesztő tördelő Mező Katalin nem 2 alapító-főszerkesztő szerkesztő Mező Ferenc nem 3 szerkesztő Bolgár Judit nem 4 szerkesztő Duruczné Téglás Dóra nem 5 szerkesztő Fehér Zsuzsa nem 6 szerkesztő Fejes Zsolt nem 7 szerkesztő Harai Dénes nem 8 szerkesztő Kelemen Lajos nem 9 szerkesztő Kemény László nem 10 szerkesztő Koncz István nem 11 szerkesztő Kóródi Gyula nem 12 szerkesztő Lóderer Balázs nem 13 szerkesztő Mihók Sándor nem 14 szerkesztő Nemes Magdolna nem 15 szerkesztő Orbán Réka nem 16 szerkesztő Pénzes Dávid nem 17 szerkesztő Pšenáková Ildikó nem 18 szerkesztő Simó Ferenc Zoltán nem 19 szerkesztő Szabóné Balogh Ágota nem 1 K+F Stúdió Kft. Debrecen testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 4032 Debrecen, Tarján utca 55. info@kpluszf.com K+F Stúdió Kft. Debrecen 4032 Debrecen, Tarján utca 55. info@kpluszf.com 2019- 2019 2020 1. évf. 1. sz. (2019.)- . EPA-változat évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2020-05-11 FOLYAMATOS teljes https://epa.oszk.hu/03900/03972 EPA-03972 urn:nbn:hu-158520 2676-9964 Lélektan és hadviselés 2019- évenként kétszer 2676-9964 K+F Stúdió Kft. info@kpluszf.com 0 Társadalomtudományok Szociológia, társadalomkutatás Szociológia általában Társadalomtudományok Közgazdaságtan, gazdaság Gazdaság általában Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Politológia Társadalomtudományok Jogtudomány, bűnözés Jogtudomány általában Társadalomtudományok Hadtudomány, katonapolitika Katonapolitika Hadtörténet Természettudományok és matematika Orvostudomány, állatorvostan Pszichológia hadviselés, békefenntartás, döntés, interperszonális kapcsolat időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF karakteres PDF hun eng hun hun ARCHIVÁLT Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio paedagogica et psychologica Evolution, mind and behaviour Impulzus Journal of behavioral addictions Katonai jogi és hadijogi szemle Különleges bánásmód Lélekben otthon Magyar coachszemle Mindennapi pszichológia Thalassa Vélemények a katonai jog világából Vezetéstudomány Lélektan és hadviselés MATARKA tartalomjegyzék K+F Stúdió Kft. OK MATAR Kelemen Erzsébet archiválta katalogizálta