<dc_title>Bajai honpolgár</dc_title> <TitleSource>30. évf. 1-2. (338-339.) (2019. január-február) https://bajaihonpolgar.hu/wp-content/uploads/2019/02/honpolgar-2019-januar.pdf</TitleSource> <TitleSubTitle>Baja és környéke honismereti és kulturális folyóirata</TitleSubTitle> <UniformTitle>Bajai honpolgár</UniformTitle> 1 főszerkesztő Dr. Mayer János nem 2 főmunkatárs Dr. Nebojszki László nem 3 olvasószerkesztő Sándor Boglárka nem 4 szerkesztőbizottsági tag Jász Anikó nem 5 szerkesztőbizottsági tag dr. Laki Ferenc nem 6 szerkesztőbizottsági tag Lex Orsolya nem 7 szerkesztőbizottsági tag Sarlós István nem 8 szerkesztőbizottsági tag Sipos Loránd nem 9 szerkesztőbizottsági tag Szünder Dezső nem 10 szerkesztőbizottsági tag Zalavári László nem 1 Bajai Honpolgár Alapítvány Baja testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 6500 Baja, Telcs Ede u. 12. bajaihonpolgar@gmail.com Bajai Honpolgár Alapítvány Baja 6500 Baja, Telcs Ede u. 12. bajaihonpolgar@gmail.com 2005- 2005 2006 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16. évf. 1. (171.) sz. (2005. január) - Online kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2019-09-30 FOLYAMATOS teljes https://bajaihonpolgar.hu/ EPA-03767 Bajai honpolgár független város- és környezetvédő lap / kiad. az Ortutay Általános Művelődési Központ ; fel.szerk. Gál Zoltán Próbaszám (1989. dec.) ; 1.évf. 1.sz. (1990. febr.)- havonként 1416-4469 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1005143 Humán területek, kultúra, irodalom Média, tömegkommunikáció Hírek, hírszolgáltatás helytörténet, várostörténet, település, hír, tudósítás időszaki kiadvány kulturális regionális PDF hun hun TÁVOLI Bácskai napló Hírlevél Bajai Honpolgár Alapítvány OK Nagy Erzsébet katalogizálta