<dc_title>Calandrella</dc_title> <TitleSource>Vol. 17-18. (2016.) http://asio.unideb.hu/?contents&lang=hun&idd=53&vol=2016_17-18</TitleSource> <UniformTitle>Calandrella</UniformTitle> 1 főszerkesztő Dr. Endes Mihály nem 2 technikai szerkesztő Veszelinov Ottó nem 3 szerkesztőbizottsági tag Dr. Aradi Csaba nem 4 szerkesztőbizottsági tag Prof. Barta Zoltán nem 5 szerkesztőbizottsági tag Dr. Juhász Lajos nem 6 szerkesztőbizottsági tag Dr. Papp László nem 7 szerkesztőbizottsági tag Szilágyi Gábor nem 8 szerkesztőbizottsági tag Prof. Varga Zoltán nem 9 szerkesztőbizottsági tag Dr. Végvári Zsolt nem 1 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Helyi Csoport Debrecen testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 4025 Debrecen, Postakert u. 16., A épület, földszint 2. mmehbcs@gmail.com 2 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Debrecen testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 4024 Debrecen, Sumen u. 2. mmehbcs@gmail.com 3 Debreceni Egyetem TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Debrecen testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1. mmehbcs@gmail.com Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Helyi Csoport Debrecen 4025 Debrecen, Postakert u. 16., A épület, földszint 2. mmehbcs@gmail.com 1988- 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017 Vol. 1. (1988.) - Online kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2019-09-16 FOLYAMATOS teljes http://asio.unideb.hu/ EPA-03756 Calandrella természettudományos tájékoztató : ismeretterjesztő és természetvédelmi tanulmányok a tiszai Alföldről / kiad. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani Intézete, a Magyar Madártani Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Csoportja, a Kölcsey Ferenc Megyei-Városi Művelődési Központ ; főszerk. Endes Mihály 2. 2.sz. rendszertelenül 0865-6665 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1007258 Természettudományok és matematika Környezetvédelem, természetvédelem Természetvédelem környezetvédelem ökológia tájvédelem természet természetvédelem időszaki kiadvány ismeretterjesztő tudományos PDF hun hun TÁVOLI Természettudományos tájékoztató ismeretterjesztő és természetvédelmi tanulmányok a tiszai Alföldről / kiad. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Állattani Intézete, a Magyar Madártani Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Csoportja, a Kölcsey Ferenc Megyei-Váro 1.sz.-2. 1.sz. rendszertelenül 0238-2598 A természet Természet világa Vadon Debreceni Egyetem TTK Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú-Bihar Megyei Helyi Csoport OK Nagy Erzsébet katalogizálta