<dc_title>Biztonságtudományi szemle</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1-2. sz. (2019.) https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/issue/view/2</TitleSource> <TitleSubTitle>Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola lektorált folyóirata</TitleSubTitle> <UniformTitle>Biztonságtudományi szemle</UniformTitle> 1 szerkesztőbizottság elnöke Rajnai Zoltán nem 2 szerkesztőségi titkár Kollár Csaba nem 3 szerkesztőbizottsági tag Berek László nem 4 szerkesztőbizottsági tag Berek Tamás nem 1 Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Biztonságtudományi Doktori Iskola Budapest testület 1081 Budapest, Népszínház utca 8. kollar.csaba@phd.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Budapest 1034 Budapest, Bécsi út 96/B. biztonsagtudomanyi.szemle@uni-obuda.hu 2019- 2019 1. évf. 1-2. sz. (2019.) - Online kiadvány negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2019-07-24 FOLYAMATOS teljes https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home EPA-03725 Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok Szolgáltatóipar, belkereskedelem Védelem biztonságtechnika, biztonságvédelem, biztonság, biztonsági intézkedés, védelem időszaki kiadvány szakmai PDF hun eng hun eng TÁVOLI Élelmiszervizsgálati közlemények Nemzet és biztonság Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar, Biztonságtudományi Doktori Iskola OK Nagy Erzsébet katalogizálta