<dc_title>Beszámoló a M. Kir. Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól</dc_title> <TitleSource>6. évf. 6. sz. (1944.) https://mbfsz.gov.hu/</TitleSource> <TitleSubTitle>a M. Kir. Földtani Intézet ... évi jelentésének függeléke</TitleSubTitle> <UniformTitle>Beszámoló a M. Kir. Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól</UniformTitle> 1 felelős kiadó Dr. Fancsik Tamás nem 2 felelős szerkesztő dr. Lóczy Lajos nem 3 lapigazgató Győry Aladár nem 1 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 1590 Budapest, Pf. 95 info@mbfsz.gov.hu Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Budapest 1590 Budapest, Pf. 95 info@mbfsz.gov.hu 1939-1948 1939 1940 1941 1942 1943 1945 1946 1947 1944 1948 1. évf. (1939.) EPA változat rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2019-04-15 LEZÁRT teljes https://epa.oszk.hu/03600/03638 EPA-03638 urn:nbn:hu-154143 Beszámoló a M. Kir. Földtani Intézet vitaüléseinek munkálatairól a M. Kir. Földtani Intézet ... évi jelentésének függeléke 1939-1947, 1/6 rendszertelenül http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2744200 Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok Bányászat, vízügy Bányászat általában geológia, bányászat, földtudomány időszaki kiadvány szakmai PDF ger hun ARCHIVÁLT A Bányászati és Kohászati Lapok, illetve a BKL. Bányászat bibliográfiája A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet ... jelentése Bányászat vizi erővel Magyar Állami Földtani Intézet évi jelentése Magyar Állami Földtani Intézet évkönyve Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat OK MATAR Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József archiválta