<dc_title>Acta pintériana</dc_title> <TitleSource>5. sz. (2019.) http://acta-pinteriana.hu/archivum/acta_pinteriana_5.pdf</TitleSource> <TitleSubTitle>a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata</TitleSubTitle> <UniformTitle>Acta pintériana</UniformTitle> 1 főszerkesztő Soós Sándorné Dr. Veres Rózsa nem 2 szerkesztő Dr. Mészáros Lukács nem 3 szerkesztőbizottsági tag Bagyinszki Ágoston nem 4 szerkesztőbizottsági tag Dr. Barsi Balázs nem 5 szerkesztő Dr. Borbély Venczel nem 6 szerkesztő Dr. Dobszay Benedek nem 7 szerkesztőbizottsági tag Békefiné Dr. Lengyel Zsófia nem 8 szerkesztőbizottsági tag Dr. Harsányi Ottó nem 9 szerkesztőbizottsági tag Joóné Dr. Fónagy Anna nem 10 szerkesztőbizottsági tag Dr. Marek Viktor nem 11 szerkesztőbizottsági tag Dr. Várnai Jakab nem 1 Ferences Alapítvány Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó 1024 Budapest, Margit körút 23. acta.pinteriana@gmail.com Ferences Alapítvány Szentendre 2000 Szentendre, Áprily Lajos tér 2. acta.pinteriana@gmail.com 2015- 2015 1. sz. (2015.) Online kiadvány évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2019-03-20 FOLYAMATOS teljes http://acta-pinteriana.hu/ EPA-03598 2416-2124 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Vallástörténet Társadalomtudományok Filozófia, erkölcs Filozófia általában Természettudományok és matematika Biológia, etológia Tudománytörténet bölcsészettudomány természettudomány filozófia teológia egyházi lap időszaki kiadvány PDF hun hun TÁVOLI Evangéliumi fókusz Különbség Vallástudományi szemle Ferences Alapítvány OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta