<dc_title>Közelmúlt</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1. sz. (2018)-</TitleSource> <TitleSubTitle>politikatörténeti folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Közelmúlt</UniformTitle> 1 főszerkesztő Ferwagner Péter Ákos nem 2 főszerkesztő Kalmár Zoltán nem 3 szerkesztőbizottsági tag Bene Krisztián nem 4 szerkesztőbizottsági tag J. Nagy László nem 5 szerkesztőbizottsági tag Navracsics Tibor nem 6 szerkesztőbizottsági tag Szűts István Gergely nem 7 technikai szerkesztő Annus Gábor nem 1 Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Veszprém testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó közreadó 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. kalmar.zoltan@mftk.uni-pannon.hu Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Veszprém 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. kalmar.zoltan@mftk.uni-pannon.hu 2018- 2018 1. évf. 1. sz. (2018.) - Online változat évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-12-13 FOLYAMATOS teljes http://kozelmult.hu/category/aktualis-szam/ EPA-03543 2631-0732 Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Politikatörténet politika politikatörténet közügy időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun TÁVOLI Új Somogy Székelység Regio Politikatudományi tanulmányok Politikatudományi szemle Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar OK Nagy Erzsébet katalogizálta válogatta