<dc_title>Párbeszéd</dc_title> <TitleSource>Vol. 5. No. 1. (2018.) http://parbeszed.lib.unideb.hu/megjelent/index/101</TitleSource> <TitleSubTitle>szociális munka folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Párbeszéd</UniformTitle> 1 kiadó Karácsony Gyöngyi nem 2 főszerkesztő Szoboszlai Katalin nem 3 technikai szerkesztő Dudás Csaba nem 4 technikai szerkesztő Bátfai Erika nem 5 szerkesztőbizottsági tag Beszterczey András nem 6 szerkesztőbizottsági tag Budai István nem 7 szerkesztőbizottsági tag Darvas Ágnes nem 8 szerkesztőbizottsági tag Fábián Gergely nem 9 szerkesztőbizottsági tag Hüse Lajos nem 10 szerkesztőbizottsági tag Pataki Éva nem 11 szerkesztőbizottsági tag Patyán László nem 12 szerkesztőbizottsági tag Somorjai Ildikó nem 13 szerkesztőbizottsági tag Szabó Lajos nem 14 szerkesztőbizottsági tag Szöllősi Gábor nem 1 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék Debrecen testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 4032 Debrecen Egyetem tér 1. szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen 4032 Debrecen Egyetem tér 1. szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu 2014- 2014 2015 2016 2017 2018 Vol. 1. No. 1-2. (2014.) EPA változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-06-25 FOLYAMATOS teljes http://parbeszed.lib.unideb.hu/archivum EPA-03433 2416-0474 Társadalomtudományok Szociológia, társadalomkutatás Demográfia Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Pártok, politikai mozgalmak Civil szervezetek szociális szociális munka politika jótékonyság demográfia nemzetiség népesedés hivatali kiadvány időszaki kiadvány regionális PDF hun hun TÁVOLI Szociális Szemle Szociális Közlöny Szociális és Munkaügyi Közlöny Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók számára Párbeszéd [Matarka] Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta