<dc_title>Acta scientiarum socialium</dc_title> <TitleSource>46. sz. (2016.)http://journal.ke.hu/asc/index.php/asc</TitleSource> <TitleSubTitle>historia, oeconomia, paedagogia, philosophia, sociologia</TitleSubTitle> <UniformTitle>Acta scientiarum socialium</UniformTitle> 1 főszerkesztő felelős kiadó Molnár Gábor nem 2 alapító-főszerkesztő Horváth Gyula nem 3 szerkesztőbizottsági tag Belovári Anita nem 4 szerkesztőbizottsági tag Bencéné Fekete Andrea nem 5 szerkesztőbizottsági tag Barna Róbert nem 6 szerkesztőbizottsági tag Bács Gábor nem 7 szerkesztőbizottsági tag Bertalan Péter nem 8 szerkesztőbizottsági tag Gál Veronika nem 9 szerkesztőbizottsági tag Kolontári Attila nem 10 szerkesztőbizottsági tag Molnár Eszter nem 11 szerkesztőbizottsági tag Vörös Péter nem 12 közreműködő Anderle Ádám nem 13 közreműködő Fischer Ferenc nem 14 közreműködő H. Szabó Sára nem 15 közreműködő Lilón Antonio Domingo igen 16 közreműködő Molnár Tamás nem 17 közreműködő Pólyi Csaba nem 18 közreműködő Andrés Agustin Sánchez igen 19 közreműködő Sarudi Csaba nem 20 közreműködő Szávai Ferenc nem 21 közreműködő Szilágyi István nem 22 szerkesztőségi titkár Geiger Lívia nem 1 Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Társadalomtudományi Tanszék Kaposvár testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés közreadó 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. molnar.gabor@ke.hu Társadalomtudományi Csoport Kaposvári Egyetem Kaposvár 7400 Kaposvár Guba S. u. 40. molnar.gabor@ke.hu 2010- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 32. sz. (2010.) Online kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-05-24 LEZÁRT teljes http://www.ke.hu/kutatas/tudomanyos-folyoiratok EPA-03396 Acta scientiarum socialium historia, philosophia, sociologia / Universitas Pannonica Scientiarum Agriculturae facultas Kaposváriensis Cathedra Scientiarum Socialium ; red. Gyula Horváth T. 1 (1998)- rendszertelenül 1418-7191 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2657638 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Vallás általában Társadalomtudományok Történelem, helytörténet Európai országok történelme Amerikai országok történelme Magyar történelem általában Társadalomtudományok Pedagógia, nevelés Pedagógia általában Társadalomtudományok Közgazdaságtan, gazdaság Gazdaság általában humán tudomány társadalomtudomány történelemtudomány neveléstudomány gazdaságtudomány egyetem tanulmánygyűjtemény tudományos közlemény időszaki kiadvány tudományos PDF karakteres PDF eng hun eng hun TÁVOLI 2000 Acta Carolus Robertus Buksz E-Conom Első Század Erdélyi Múzeum Eszmélet Fluentum Korall Magyar Philosophiai Szemle Magyar Tudomány A Móra Ferenc Múzeum évkönyve Múltunk A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve Polvax Regio Replika Szellem és Élet Tér és társadalom Tudományos Közlemények Valóság A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei Világosság Különbség Publicationes Universitatis Miskolciensis Tudásmenedzsment Történeti tanulmányok Botanikai Közlemények Modern Magyarország EU Working Papers Financial and economic review Fordulat Gazdaságetika Kovász Közgazdasági Szemle Acta Paedagogica EDU JATES Opus et Educatio Practice and Theory in Systems of Education Társadalomtudományi Csoport Kaposvári Egyetem OK Kelemen Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta