<dc_title>Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum ... évi állapotáról</dc_title> <TitleSource>1901.</TitleSource> <UniformTitle>Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum ... évi állapotáról</UniformTitle> 1 Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó közreadó 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com 1901-1914 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1901-1914. Digitalizált időszaki kiadvány évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-03-09 LEZÁRT teljes https://epa.oszk.hu/03300/03324 EPA-03324 urn:nbn:hu-148154 Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum ... évi állapotáról 1904-1910/1911 évenként http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2675171 Társadalomtudományok Történelem, helytörténet Magyar történelem általában Helytörténet, helyismeret Társadalomtudományok Néprajz, antropológia Néprajz általában Természettudományok és matematika Földtudományok, földrajz Természeti földrajz muzeológia székelyek történelem földrajz néprajz határon túli magyarság Erdély erdélyi magyarság évkönyv időszaki kiadvány kulturális PDF OCR-es PDF hun ARCHIVÁLT Aluta Acta Acta siculica A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője A székely-udvarhelyi rom. kath. föl-gymnasiumnak ... tudósítványa ... tanévben A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról Az Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája Az őrség Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt Csíki hírlap Csíki lapok Csíkmegyei híradó Csíkszereda Erdélyi Magyar Hír-Vivő Erdélyi Múzeum Erdélyi Örmény Gyökerek Erdélyi Toll Magyar Kisebbség Nemere Örökségünk Őrszem Siebenbürger Wochenblatt Székely közélet Székely Útkereső Székelység Színházi újság Transsylvania nostra Udvarhelyi Hiradó Új idő Unitárius Közlöny Székely Nemzeti Múzeum OK Uri-Kovács József archiválta katalogizálta