<dc_title>Aluta</dc_title> <TitleSource>1. (1969.)</TitleSource> <TitleSubTitle>studii şi comunicări</TitleSubTitle> <UniformTitle>Aluta</UniformTitle> <Alternative>Studii şi comunicări</Alternative> 1 felelős szerkesztő Székely Zoltán nem 2 szerkesztőbizottsági tag Árvay József nem 3 szerkesztőbizottsági tag Salamon Sándor nem 4 szerkesztőbizottsági tag Syilvester Lajos nem 5 technikai szerkesztő Tomşa Ciprian igen 1 Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó közreadó 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com 2 Muzeul Sfântu Gheorghe Sepsiszentgyörgy 1969-1986 testület kiadó Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgy 520055 Sepsiszentgyörgy Kós Károly utca 10. szám Kovászna megye, Románia office.sznm@gmail.com 1969-1986 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1. (1969.)-17/18. (1985/86.) Digitalizált időszaki kiadvány évenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2018-03-02 LEZÁRT teljes https://epa.oszk.hu/03300/03316 EPA-03316 urn:nbn:hu-148000 Aluta studii şi comunicări / Muzeul Sfântu Gheorghe ; red. Székely Zoltán 1 (1969)-17/18 (1985/1986) évenként http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/874136 Társadalomtudományok Történelem, helytörténet Magyar történelem általában Művelődéstörténet Régészet Társadalomtudományok Néprajz, antropológia Néprajz általában hungarikum régészet néprajz történelem székelyek erdélyi magyarság múzeumi évkönyv határon túli magyarság Erdély évkönyv határon túli időszaki kiadvány kulturális regionális PDF OCR-es PDF hun fre ger rum eng fre ger hun rum fre ger hun rum ARCHIVÁLT Acta a Csíki Székely Múzeum és a Székely Nemzeti Múzeum évkönyve / fel.szerk. Kónya Ádám 1995-2006 évenként 1224-7901 Acta Acta siculica Nemere Új idő A csikszeredai internátussal egybekapcsolt községi polgári leányiskola értesitője az ... iskolai évről Az Erdélyi Római Katholikus Státus csíkszeredai főgimnáziumának értesitője az ... iskolai évről Az őrség Csíki hírlap Csíki lapok Csíkmegyei híradó Őrszem Csíkszereda Székelység Színházi újság Beiwagen zum Siebenbürger Wochenblatt Erdélyi Magyar Hír-Vivő Az erdélyi magyar irodalom bibliográfiája Erdélyi Múzeum Erdélyi Örmény Gyökerek Erdélyi Toll Magyar Kisebbség Örökségünk Siebenbürger Wochenblatt Székely közélet Székely Útkereső Transsylvania nostra Unitárius Közlöny A székely-udvarhelyi rom. kath. föl-gymnasiumnak ... tudósítványa ... tanévben Alispáni jelentés Udvarhelyvármegye közigazgatási állapotáról A székely-udvarhelyi ev. ref. [kollégium éves kiadványai] A Székely-Udvarhelyi Királyi Állami Főreáliskola értesítője A székelyudvarhelyi M. Kir. Áll. Kő- és Agyagipari Szakiskola ... értesítője az ... tanévről Udvarhelyi Hiradó Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum ... évi állapotáról Székely Nemzeti Múzeum OK MATAR Kelemen Erzsébet archiválta Uri-Kovács József katalogizálta