<dc_title>Honvéd</dc_title> <TitleSource>1. sz. (1848. december 28.)</TitleSource> <UniformTitle>Honvéd</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő kiadó szerkesztő Ocsvai Ferenc nem 2 elektronikus szerkesztés Uri-Kovács József nem 1 Országos Széchényi Könyvtár Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés kiadó közreadó 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület epa-info@mek.oszk.hu Országos Széchényi Könyvtár Budapest 1827 Budapest, Budavári Palota "F" épület epa-info@mek.oszk.hu 1848-1849 1848 1849 1. sz. (1848. dec. 28.)-195. sz. (1849. aug. 11.) Digitalizált időszaki kiadvány naponként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-11-23 LEZÁRT teljes https://epa.oszk.hu/03100/03189 EPA-03189 urn:nbn:hu-145031 Honvéd szerk. Ocsvai Ferenc 1.évf. 1.sz. (1848. dec. 28.)-2.évf. 197.sz. (1849. aug. 14.) naponként http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/953646 Társadalomtudományok Hadtudomány, katonapolitika Hadtörténet hadtudomány hadászat haditechnika harci cselekmény hadtörténelem szabadságharc forradalom 1848/49-es forradalom és szabadságharc hírlap időszaki kiadvány PDF OCR-es PDF hun ARCHIVÁLT Charivari A 16-os honvéd A Cs. és Kir. 4. Hadsereg tábori újságja Az őrség Bródzsák Hadi lap Hadtápbiztosítás Hadtápszolgálat Hadtudományi szemle Harminchetes újság Hatvanhatos tábori újság Katonai jogi és hadijogi szemle Katonai logisztika Kilences honvédek Ludwig baka Wienerisches Diarium 1848-1849 emlékei Edelényben és környékén Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc, az abszolutizmus kora, az 1948-49-es honvédmenház, az 1848-49-es honvédegyletek iratainak ismertető- és raktárjegyzéke Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai Az aradi vértanúk Gróf Batthyány Lajos, az első magyar miniszterelnök élete és vértanúi halála Saját kezébe, ott, ahol... : az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai irataiból A vértanúk sírja Asbóth Lajos: Asbóth Lajos emlékiratai az 1848-iki és 1849-iki magyarországi hadjáratból Bagu Balázs: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc Kárpátalján Bánlaky József: Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harczának katonai története Fitz József: A magyar nyomdászat, 1848-1849 Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharcz története Gyalókay Jenő: Az erdélyi hadjárat 1849 nyarán Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc témakörébe tartozó könyvek a MEK-ben Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc témakörébe tartozó könyvek a Digitális Képarchívumban [DKA] Országos Széchényi Könyvtár Hiány: 180. sz. (1848. julius 26.) 196-197. sz. (1849. aug.) OK ARCHIV KOZGY Uri-Kovács József archiválta katalogizálta válogatta