<dc_title>Orvoskari hírmondó</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1. sz. (2000. január-február) http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/13001</TitleSource> <UniformTitle>Orvoskari hírmondó</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Rőth Erzsébet nem 2 felelős szerkesztő Barthó Loránd nem 3 felelős szerkesztő Buzogány István nem 4 tördelő Babarciné Stettner Lenke nem 5 elektronikus változat Somoskeöy Szabolcs nem 1 PTE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Pécs testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 7624 Pécs, Szigeti út 12. blenke@apacs.pote.hu PTE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Pécs 7624 Pécs, Szigeti út 12. blenke@apacs.pote.hu 2000- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1. évf. 1. sz. (2000. január-február) Digitalizált időszaki kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-11-21 FOLYAMATOS teljes http://aok.pte.hu/hirmondo EPA-03177 Orvoskari hírmondó Universitas Quinquecclesiensis ; fel.szek. Rőth Erzsébet 2000. jan./febr.- rendszertelenül 1586-1031 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1026964 Természettudományok és matematika Orvostudomány, állatorvostan Tudománytörténet orvostudomány, egyetemi lap, egyetemi hallgató hírlevél időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun TÁVOLI Konszenzus Pécsi Orvostudományi Egyetem ; fel.szerk. Barthó Loránd 1993. szept.-1999. nov./dec rendszertelenül Pécsi Orvostudományi Egyetem hivatalos közlemények fel.szerk. Buzogány István ; szerk. Kisné Hering Irén 1993, 1. sz. (jan.)-1999. dec. rendszertelenül Orvosi könyvtárak Hírlevél Kaleidoscope PTE Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta