<dc_title>Confabula</dc_title> <TitleSource>2009/2010. I. félév 3.sz. http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/11478</TitleSource> <TitleSubTitle>Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának hallgatói folyóirata</TitleSubTitle> <UniformTitle>Confabula</UniformTitle> 1 főszerkesztő Bartha Zoltán Levente nem 2 főszerkesztő-helyettes Somogyi László nem 3 felelős szerkesztő Sohár Anna nem 4 olvasószerkesztő Bánhegyi Sára nem 5 olvasószerkesztő Horváth Kata nem 6 tördelő Bruzsa Anna nem 7 tördelő Faragó Bence nem 1 PTE Illyés Gyula Kar - később KPVK Pécs testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. pea-help@lib.pte.hu PTE Illyés Gyula Kar - később KPVK Pécs 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. pea-help@lib.pte.hu 2009- 2009 2010 2013 2009/2010 I. félév 3.sz. Digitalizált időszaki kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-11-13 FOLYAMATOS teljes http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/11101 EPA-03149 Confabula! orvostanhallgatók lapja : a Pécsi Orvostudományi Egyetem hallgatóinak kétheti lapja / fel.szerk. Balatincz Péter 1. évf. 1. sz.-2009/2010 rendszertelenül http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1008576 Természettudományok és matematika Orvostudomány, állatorvostan Tudománytörténet orvostudomány, diákélet, egyetemi lap, egyetemi hallgató diáklap időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun TÁVOLI A szegedi orvostanhallgatók évkönyve Acta agronomica Óváriensis a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának tudományos folyóirata Argumentum A Debreceni Egyetem Nyelvtudományok Doktori Iskolájának lektorált nyílt hozzáférésű folyóirata Kaleidoscope Orvosegyetem a Szegedi Orvostudományi Egyetem MSzMP szervezetének lapja PTE Illyés Gyula Kar - később KPVK OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta