<dc_title>Autonómia és felelősség</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1. sz. (2015.) http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/14182</TitleSource> <TitleSubTitle>Neveléstudományi folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Autonómia és felelősség</UniformTitle> 1 felelős kiadó Ambrusné Dr. Kéri Katalin nem 2 főszerkesztő Arató Ferenc nem 3 olvasószerkesztő Márhoffer Nikolett nem 4 lektor Kozma Tamás nem 5 borítógrafika Kiss Tibor Noé nem 1 PTE BTK Neveléstudományi Intézet Pécs testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. pea-help@lib.pte.hu PTE BTK Neveléstudományi Intézet Pécs 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. pea-help@lib.pte.hu 2015- 2015 2016 1. évf. 1. sz. (2015.) - Digitalizált időszaki kiadvány évenként háromszor Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-11-09 SZÜNETEL teljes http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/14181 EPA-03144 Autonómia és felelősség tanulmánykötetek Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet 2014 évenként háromszor 2064-9371 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3581043 Társadalomtudományok Pedagógia, nevelés Tudománytörténet pedagógia, neveléstudomány, tanítás, oktatás időszaki kiadvány sorozat szakmai PDF hun hun TÁVOLI Befogadó egyetem az akadémiai kiválóság fejlesztése az inklúzió szempontjainak érvényesítésével / [szerk. Arató Ferenc, Varga Aranka] 2015 rendszertelenül 978-963-642-906-5 fű Horizontok a pedagógusképzés reformjának folytatása / [szerk. Arató Ferenc] 2014 rendszertelenül 978-963-642-683-5 fű Horizontok II. a pedagógusképzés reformjának folytatása / [szerk. Arató Ferenc] 2015 rendszertelenül 978-963-642-908-9 fű Inclusive university how to increase academic excellence focusing on the aspects of inclusion / [ed. Ferenc Arató, Aranka Varga] ; [transl. István Csertő, Ágnes Baros-Tóth] 2016 rendszertelenül 978-963-642-910-2 fű Inclusive university [elektronikus dok.] how to increase academic excellence focusing on the aspects of inclusion / ed. Ferenc Arató, Aranka Varga ; transl. István Csertő, Ágnes Baros-Tóth 2015 rendszertelenül 978-963-642-909-6 Elektronikus Könyv és Nevelés Képzés és gyakorlat Neveléstudomány Opus et Educatio Autonómia és felelősség : neveléstudományi folyóirat [MATARKA] PTE BTK Neveléstudományi Intézet OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta