<dc_title>Alkotó szellemiség</dc_title> <TitleSource>2005. http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/11561</TitleSource> <UniformTitle>Alkotó szellemiség</UniformTitle> 1 felelős kiadó Dr. Lénárd László nem 2 főszerkesztő Komlósi László Imre nem 3 szerkesztőbizottsági tag Lenkei Péter nem 4 szerkesztőbizottsági tag Miseta Attila nem 5 szerkesztőbizottsági tag Sánta Imre nem 1 PTE Tudományszervezési és Pályázati Osztály Pécs testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. pea-help@lib.pte.hu PTE Tudományszervezési és Pályázati Osztály Pécs 7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. pea-help@lib.pte.hu 2005 2005 2005 Digitalizált időszaki kiadvány rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2017-11-08 LEZÁRT teljes http://pea.lib.pte.hu/handle/pea/11561 EPA-03143 Humán területek, kultúra, irodalom Képzőművészet, vizuális művészetek Egyéb vizuális művészetek művészet, kultúra, alkotás, tudomány, szakma, tudás időszaki kiadvány kulturális szakmai tudományos PDF hun hun TÁVOLI Magyar Művészet Művészet Új művészet Élet és Tudomány Online Tempevölgy PTE Tudományszervezési és Pályázati Osztály OK Nagy Erzsébet katalogizálta Uri-Kovács József válogatta