<dc_title>Egészségfejlesztés</dc_title> <TitleSource>57. évf. 2. sz. (2016.) http://folyoirat.nefi.hu/index.php?journal=Egeszsegfejlesztes&page=issue&op=view&path%5B%5D=11</TitleSource> <TitleSubTitle>a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet folyóirata</TitleSubTitle> <TitleParalel>Journal of Health development</TitleParalel> <TitlePrevious>Egészségnevelés</TitlePrevious> <UniformTitle>Egészségfejlesztés</UniformTitle> <Alternative>az Országos Egészségfejlesztési Intézet folyóirata</Alternative> 1 főszerkesztő Török Krisztina nem 2 felelős szerkesztő szerkesztő Vitrai József nem 3 szerkesztő Bezzegh Péter nem 4 szerkesztő Bíróné Asbóth Katalin nem 5 szerkesztő Fekete Krisztina nem 6 szerkesztő Háromszéki Zsuzsanna nem 7 szerkesztő Kutai Orsolya nem 8 szerkesztő Nyírády Adrienn nem 9 szerkesztő Réthy Lajos nem 10 szerkesztő Solymosy József Bonifácz nem 11 szerkesztő Szűcs Erzsébet nem 12 szerkesztő Taller Ágnes nem 13 szerkesztő Varsányi Péter nem 1 Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 1113 Budapest, Diószegi út 64. folyoirat@nefi.hu Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Budapest 1113 Budapest, Diószegi út 64. folyoirat@nefi.hu 2016- 2016 57. évf. 1. sz. (2016.)- Online változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2016-09-19 FOLYAMATOS teljes http://folyoirat.nefi.hu/ EPA-02981 2498-6666 Egészségfejlesztés az Országos Egészségfejlesztési Intézet folyóirata / főszerk. Misz Irén Írisz ; fel.szerk. Simon Tamás ; szerk. Marton Éva 45.évf. 1/2. sz. (2004)-56. évf. 5/6. sz. (2015) kéthavonként 1786-2434 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/2527520 Természettudományok és matematika Orvostudomány, állatorvostan Életmód, egészség, betegség egészség egészséges táplálkozás egészségi állapot betegségmentesség időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF karakteres PDF hun hun TÁVOLI Egészségnevelés az Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Felvilágosítási Központjának folyóirata / főszerk. Gonda György ; szerk. Füsti Molnár Sándor 17.évf. 1.sz. (1976. jan./febr.)-44.évf. 5.sz. (2003) kéthavonként 0073-4004 Acta medicinae et sociologica Az egészségfejlesztés alapelvei Egészségfejlesztési szakkifejezések glosszáriuma Egészségügyi rendszerek Kelet-Európában "Közösen - könnyebben" Kutatás-monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben Füzesi Zsuzsanna - Tistyán László: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken Needle, Clive: Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Egészségfejlesztés [MATARKA] Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet OK Uri-Kovács József katalogizálta