<dc_title>EDU</dc_title> <TitleSource>6. évf. 3. sz. (2016.) http://eduszakped.com/wp-content/uploads/2016/09/edu11.pdf</TitleSource> <TitleSubTitle>szakképzés- és környezetpedagógia elektronikus szakfolyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>EDU</UniformTitle> <Alternative>Eduszakped</Alternative> 1 szerkesztőbizottság elnöke Dr. habil Lükő István nem 2 főszerkesztő felelős kiadó Dr. Molnár György nem 3 szerkesztő Sik Dávid nem 4 szerkesztő Dr. Szűts Zoltán nem 5 szerkesztőbizottsági tag Dr. Gálos Borbála nem 6 szerkesztőbizottsági tag Dr. Farkas Éva nem 7 szerkesztőbizottsági tag Dr. Nyéki Lajos nem 8 szerkesztőbizottsági tag Dr. Szigeti Cecília nem 9 szerkesztőbizottsági tag Szűcs Eszter Cecília nem 10 szerkesztőbizottsági tag Dr. Vámosi Tamás nem 11 szerkesztőbizottsági tag Dr. Varga Attila nem 12 munkatárs Bacsa Bán Anetta nem 13 munkatárs Fodorné Tóth Krisztina nem 14 munkatárs Molnár György nem 15 munkatárs Vámosi Tamás nem 16 munkatárs Varga Attila nem 1 BME-GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. edu@eduszakped.hu 2 Fiatal Kutatók a Szakképzésért Hálózat Budapest testület közreadó BME-GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Budapest 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. edu@eduszakped.hu 2009- 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1. évf. 1. sz. (2009.) online változat egyéb időszakosság Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2016-09-15 FOLYAMATOS teljes http://eduszakped.com/ EPA-02980 2062-3763 Társadalomtudományok Pedagógia, nevelés Szakképzés Pedagógia általában oktatás, nevelés, szakképzés, pedagógia időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF hun hun TÁVOLI Acta Paedagogica Felnőttképzési Szemle Iskolakultúra Képzés és gyakorlat Új Pedagógiai Szemle Nemzetnevelés, felnőttnevelés, közművelődés Oktatáspolitikai alapvetések Fekete György - Varga Domokos: Bevezetés a mentálpedagógiába Kontra József: A pedagógiai kutatások módszertana A szakképzés helyzete az Alföldön Tanulási utak, pályautak Barta Tamás et al.: Felnőttképzésben oktató szakemberek kompetenciáinak meghatározása Barizsné Hadházi Edit - Polónyi István - Kun András István: Felnőttképzés, vállalati képzés Bancsók József - Kiss Ibolya: A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére Farkas Éva et al.: Az akkreditált felnőttképzési intézmények működési jellemzői Farkas Éva: A szak- és felnőttképzés gyakorlata BME-GTK Műszaki Pedagógia Tanszék Fiatal Kutatók a Szakképzésért Hálózat OK Uri-Kovács József katalogizálta