<dc_title>Sárospataki református lapok</dc_title> <TitleSource>65. évf. 4. sz. (2014. december)http://www.tirek.hu/data/srl/pdf/201204nyomda.pdf</TitleSource> <TitleSubTitle>a tiszáninneni reformátusok lapja</TitleSubTitle> <UniformTitle>Sárospataki református lapok</UniformTitle> 1 szerkesztőbizottság elnöke dr. Dienes Dénes nem 2 szerkesztőbizottsági tag Barnóczki Anita nem 3 szerkesztőbizottsági tag Füsti-Molnár Szilveszter nem 4 szerkesztőbizottsági tag Rácsok András nem 5 szerkesztőbizottsági tag Rácsok Gabriella nem 1 Sárospataki Református Lapok Miskolc testület 3525 Miskolc, Kossuth u. 17. srlszerk@gmail.com Sárospataki Református Lapok Miskolc 3525 Miskolc, Kossuth u. 17. srlszerk@gmail.com 2003-2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 56. évf. 1. sz.(2003. július)-65. évf. 4. sz. 2012. december) Online változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2014-05-28 LEZÁRT teljes http://www.tirek.hu/srl/index/ EPA-02554 Sárospataki református lapok a Tiszáninneni Ev. Ref. Egyházkerület és a Sárospataki Főiskola közlönye / főszerk. Radácsi György ; fel. szerk. Zsindely István 1.évf. 1.sz. (1905. júl. 2.)-43.évf. 22.sz. (1948. dec. 15/31.) ; Ú.f., 44.évf. 1.sz. (1991. máj.)-65. évf. 4. sz. (2012. dec.) egyéb időszakosság 2062-6193 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1006728 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Keresztény vallások református egyház, hitélet, egyházmegyei értesítő értesítő időszaki kiadvány regionális PDF hun hun TÁVOLI Reformátusok Lapja Sárospataki Református Lapok OK Ipacs Eszter katalogizálta