<dc_title>Ars boni</dc_title> <TitleSource>1. évf. 2. sz. (2013.)http://www.arsboni.hu/ArsBoni_2013_2.pdf</TitleSource> <UniformTitle>Ars boni</UniformTitle> 1 felelős szerkesztő Orbán Endre nem 1 Stádium Intézet Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A Stádium Intézet Budapest Budapest, Akadémia utca 11. mfsz. 3/A 2013- 2013 2014 2015 2016 1. évf. 1. sz. (2013.)- . Online változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2014-01-24 FOLYAMATOS teljes http://www.arsboni.hu/folyoirat.html EPA-02495 2064-4655 Társadalomtudományok Politika, államigazgatás Politika általában államigazgatás jogtudomány időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun hun TÁVOLI MTA law working papers Stádium Intézet OK Ipacs Eszter katalogizálta