<dc_title>Andragógia és művelődéselmélet</dc_title> <TitleSource>1. évf. 2. sz. (2013.)http://www.andragogiaesmuvelodeselmelet.hu/I-evfolyam-2-szam-2013</TitleSource> <TitleParalel>Andragogy and Cultural Theory</TitleParalel> <UniformTitle>Andragógia és művelődéselmélet</UniformTitle> <TranslatedSelf>Andragogy and cultural theory</TranslatedSelf> 1 főszerkesztő Striker Sándor nem 2 szerkesztő Arapovics Mária nem 3 szerkesztő Dr. B. Gelencsér Katalin nem 4 szerkesztő Szabóné Molnár Anna nem 1 ELTE PPK Andragógia és Muvelodéselmélet Tanszék Budapest testület elektronikus szerkesztés 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. www.andragogiaesmuvelodeselmelet.hu ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Budapest 1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. szerkesztoseg@andragogiaesmuvelodeselmelet.hu 2013- 2013 1. évf. 1. sz. (2013.)- . Online változat évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2014-01-17 FOLYAMATOS teljes http://www.andragogiaesmuvelodeselmelet.hu/ EPA-02484 Andragógia és művelődéselmélet Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar ; főszerk. Striker Sándor 1. évf. 1. sz. (2013)- negyedévenként 2064-3977 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3512670 Humán területek, kultúra, irodalom Képzőművészet, vizuális művészetek Művészettörténet Társadalomtudományok Pedagógia, nevelés Nevelés- és iskolatörténet Társadalomtudományok Szociológia, társadalomkutatás Tudománytörténet felnőtt tanulás közösség művelődés időszaki kiadvány szakmai tudományos PDF eng hun hun eng hun eng TÁVOLI Consultation Magazin ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar OK Ipacs Eszter katalogizálta