<dc_title>Nemzetbiztonsági szemle</dc_title> <TitleSource>1. évf. 1. sz. (2013. november)http://uni-nke.hu/kutatas/egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam</TitleSource> <UniformTitle>Nemzetbiztonsági szemle</UniformTitle> 1 szerkesztőbizottság elnöke Dr. Boda József nem 1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet Budapest testület elektronikus rögzítés elektronikus szerkesztés 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. nbszemle@uni-nke.hu Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest 1581 Budapest, Pf.: 15. 2013- 2013 1. évf. 1. sz. (2013. november)-. Online változat egyéb időszakosság Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2014-01-14 FOLYAMATOS teljes https://folyoiratok.uni-nke.hu/online-egyetemi-folyoiratok/nemzetbiztonsagi-szemle/aktualis-szam EPA-02480 2064-3756 Társadalomtudományok Hadtudomány, katonapolitika Nemzetbiztonság, hírszerzés tanulmánygyűjtemény haditechnika, hadtudomány, honvédség időszaki kiadvány szakmai PDF hun hun TÁVOLI Nemzet és Biztonság Nemzeti Közszolgálati Egyetem OK Ipacs Eszter katalogizálta