<dc_title>Természetföldrajzi közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből</dc_title> <TitleSource>2012. 1.</TitleSource> <UniformTitle>Természetföldrajzi közlemények a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből</UniformTitle> <Translated>Geographical paper published by the University of Pécs, Faculty of Sciences, Institute of Geography</Translated> 1 felelős kiadó főszerkesztő Nagyváradi László nem 1 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Pécs testület 7624 Pécs Ifjúság ú. 6. Tel: 72 / 503-600 Fax: 72 / 501-531 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Pécs 7624 Pécs Ifjúság ú. 6. 2012- 2012 2013 2014 2015 2016 1. évf. 1. sz. (2012.) - . Online kiadvány évenként kétszer Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2012-07-23 FOLYAMATOS teljes http://tfk.foldrajz.ttk.pte.hu/ EPA-02239 2063-4153 Természettudományok és matematika Földtudományok, földrajz Természeti földrajz természetföldrajz földrajz időszaki kiadvány tudományos PDF hun hun TÁVOLI A Magyarhoni Földtani Társulat munkálatai [EPA] Balkán füzetek [EPA] Földtani Közlöny [EPA] Mediterrán és Balkán Fórum [EPA] Területfejlesztés és innováció [EPA] Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi Intézet OK onlineISSN Csáki Zoltán katalogizálta