<dc_title>Lelki ébresztő</dc_title> <TitleSource>15.évf. 3.sz. (2005. március hó)http://web.axelero.hu/titusa/lelkiebreszto/0503.htm</TitleSource> <TitleSubTitle>a Biblia Szövetség borsodi, felső-szabolcsi, hajdúsági, nyírségi, szatmári körzeteinek havonta megjelenő hírlevele</TitleSubTitle> <UniformTitle>Lelki ébresztő</UniformTitle> <Translated>Wake Up Call of the Soul - weekly bulletin of the Bible Alliance (Northeast-Hungary)</Translated> 1 felelős szerkesztő Bodnár Péter nem 2 felelős szerkesztő Makrai Tibor nem 1 Titus Hitéleti Alapítvány Demecser testület Demecser Kálvin tér 1. Pf.15. H-4516. titusa@axelero.hu 2 Biblia Szövetség testület Titus Hitéleti Alapítvány Demecser Demecser Kálvin tér 1. Pf.15. H-4516. titusa@axelero.hu 2000-2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 10.évf. 1. sz. (2000. január hó) - 15.évf. 3.sz. (2005. március hó). Online változat havonként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-06-01 Megszűnés 2005-11-03 MEGSZŰNT teljes http://web.axelero.hu/titusa/le.htm EPA-00565 Lelki ébresztő [Demecser] : Bodnár Péter fel.k. [et al.] 1991- havonként http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1007677 Humán területek, kultúra, irodalom Vallás, egyház Egyházak, egyházpolitika Keresztény vallások Keresztény vallási szövegek Borsod exegézis hitélet írásmagyarázat kereszténység protestáns egyház református egyház Szabolcs-Szatmár egyházi lap időszaki kiadvány regionális HTML hun TÁVOLI Harangszó - A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Gyülekezeti Lapja Reformátusok Lapja OK Renkecz Anita katalogizálta