<dc_title>BKL-online kohászat</dc_title> <TitleSource>2004.4.http://www.ombkenet.hu/bkl/kohaszat.htm</TitleSource> <UniformTitle>BKL-online kohászat</UniformTitle> <Alternative>Bányászati és kohászati lapok</Alternative> <Alternative>BKL-Online</Alternative> <Translated>Mining and metallurgy papers - metallurgy</Translated> 1 felelős szerkesztő Verő Balázs nem 1 Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Budapest 1887- testület 1027 Budapest Fő u. 68. Postacím 1371 Budapest Pf.: 433 Tel./Fax: (36)-1 201-7337 bklonline@geoszabo.hu Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Budapest 1027 Budapest Fő u. 68. Postacím 1371 Budapest Pf.: 433 Tel./Fax: (36)-1 201-7337 bklonline@geoszabo.hu 2003- 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2003. 1. - . Online változat rendszertelenül Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-05-07 Revízió 2007-04-16 FOLYAMATOS szelektált http://www.ombkenet.hu/bkl/kohaszat.htm EPA-00509 Nyomtatott változat ISSN 0005-5670. Bányászati és kohászati lapok. Kohászat az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület lapja / Országos Magyar Bányászati és Kohászati EgyesületBp. : Agenda-Editor Kft., 1950- havonként 0005-5670 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1000309 Műszaki tudományok, gazdasági ágazatok Anyagtudományok, kohászat Kohászat általában anyagtudomány kohászat metallurgia nehézipar időszaki kiadvány szakmai HTML PDF hun hun TÁVOLI Anyagok Világa Bányászati és Kohászati Lapok Mérnök Újság Műszaki Szemle (EPA) OK Gáspár Marcsi javította Renkecz Anita katalogizálta