<dc_title>Jogelméleti Szemle</dc_title> <TitleSource>2004/4. szám (2004. december 17.)http://jesz.ajk.elte.hu</TitleSource> <TitleParalel>Journal of Legal Theory</TitleParalel> <TitleParalel>Zeitschrift für Rechtstheorie</TitleParalel> <TitleParalel>Journal de Théorie du Droit</TitleParalel> <UniformTitle>Jogelméleti Szemle</UniformTitle> <TranslatedSelf>Journal of Legal Theory</TranslatedSelf> <TranslatedSelf>Zeitschrift für Rechtstheorie</TranslatedSelf> <TranslatedSelf>Journal de Théorie du Droit</TranslatedSelf> 1 szerkesztő Pokol Béla nem 2 társszerkesztő Karácsony András nem 2000- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2000/1. szám (2000.febr.02.)- . Online kiadvány negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2005-02-14 FOLYAMATOS teljes http://jesz.ajk.elte.hu EPA-00401 1588-080X Társadalomtudományok Jogtudomány, bűnözés Jogtudomány általában jogelmélet jogszociológia politológia társadalomelmélet időszaki kiadvány tudományos HTML eng fre ger hun hun eng fre ger TÁVOLI Kül-Világ Miskolc Journal of International Law Szociológiai Figyelő OK ARCHIV Csáki Zoltán katalogizálta