<dc_title>Könyv és Nevelés</dc_title> <TitleSource>2004. 2.</TitleSource> <UniformTitle>Könyv és Nevelés</UniformTitle> 1 Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest testület kiadó 1055 Budapest, Honvéd u. 19. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Budapest 1055 Budapest, Honvéd u. 19. 1999- 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1999. 1.- Online változat negyedévenként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2004-09-01 Revízió 2011-05-25 FOLYAMATOS teljes http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles2 EPA-00226 Nyomtatott változat ISSN 0454-3475. Könyv és nevelés főszerk. Balogh MihályBudapest : OPKM, 1959-1987, 1999- negyedévenként 0454-3475 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1002538 Társadalomtudományok Könyvtártan, információtudomány Könyvtárhasználat Könyvtártan általában Társadalomtudományok Pedagógia, nevelés Nevelési módszerek Közművelődés, népművelés könyvtár neveléstörténet olvasás olvasáskutatás olvasáslélektan taneszköz időszaki kiadvány kulturális szakmai HTML hun hun TÁVOLI Iskolai könyvtárosok tájékoztatója Országos Pedagógiai Könyvtár ; fel.szerk. Török Sándor ; szerk. V. Waldapfel Eszter 1959, 1.-1966, 35. rendszertelenül 0200-111X Acta Paedagogica Fejér Megyei Könyvtáros Iskolakultúra (EPA) Könyv, Könyvtár, Könyvtáros Új Pedagógiai Szemle (EPA) Szerkesztőbizottság: Adamikné Jászó Anna, Balogh Mihály (főszerkesztő), Csík Tibor, Dán Krisztina, Fogarassy Miklós, Jáki László (felelős szerkesztő), Mohos Sándor (olvasószerkesztő), Nagy Attila. A szerkesztőség címe: Bp. 1097.Könyves Kálmán krt.40. Közreadja az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Felelős Kiadó: Balogh Mihály főigazgató OK Csáki Zoltán katalogizálta Gáspár Marcsi javította