<dc_title>Alföld</dc_title> <TitleSource>2003. április https://epa.oszk.hu/00000/00002/00083/index.htm</TitleSource> <TitleSubTitle>irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat</TitleSubTitle> <UniformTitle>Alföld</UniformTitle> <Translated>Lowland - journal of literature, art and criticism</Translated> 1 szerkesztő Keresztury Tibor nem 2 szerkesztő Szirák Péter nem 3 főszerkesztő felelős kiadó főszerkesztő Aczél Géza nem 1 Alföld szerkesztőség Debrecen testület 4024 Debrecen, Piac u. 26/a. Telefon: 36 (52) 412-626 alfold@mail.debrecen.com 2 Alföld Alapítvány Debrecen testület 4024 Debrecen, Piac u. 26/a.; Postafiók száma: 4001 Debrecen Pf. 144.; Telefon: 36 (52) 412-626 ; Pf. 144.; Telefon: 36 (52) 412-626 alfold@mail.debrecen.com Alföld Debrecen 4001 Debrecen, Pf. 144 alfold@mail.debrecen.com 1996 - 2003; 2007- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1996. jan. - 2003. április; 2007. január - . EPA-változat havonként Az EPA-ban való regisztrálás dátuma 2003-07-10 FOLYAMATOS szelektált https://epa.oszk.hu/alfold EPA-00002 urn:nbn:hu-8975 1586-698X Eredeti kiadvány ISSN 1586-698X Alföld Kiadja az Alföld Alapítvány megbízásából, Debrecen : Alföld Szerkesztősége 1954 - havonként ISSN 0401-3174 http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/1000211 Alföld [időszaki kiadvány] : Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat / Alföld szerkesztőség; főszerkesztő Aczél Géza. – Online változat. 2007- havonként Humán területek, kultúra, irodalom Szépirodalom, népköltészet Kortárs magyar irodalom Határontúli magyar irodalom Humán területek, kultúra, irodalom Képzőművészet, vizuális művészetek Képzőművészet általában Társadalomtudományok Irodalomtörténet, irodalomtudomány Kritika Műelemzés Magyar irodalom története határon túli magyar irodalom irodalomelmélet kortárs magyar irodalom kritika művészetek szépirodalom időszaki kiadvány kulturális PDF hun hun ARCHIVÁLT Bárka Forrás Orpheus Pannon Tükör Tiszatáj Törökfürdő Új Forrás (EPA) Cikk-kereső - MATARKA tartalomjegyzék-adatbázis Repertórium - MATARKA tartalomjegyzék-adatbázis OK MATAR Renkecz Anita javította válogatta