a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Lélektan és hadviselés2. sz. (2020.)

Tartalom

Elméleti és empirikus tanulmányok

 • Kemény László :
  A Szovjetunió politikai rendszere (2. rész)23-41 [431.40 kB - PDF]EPA-03972-00003-0030

  Absztrakt: Jelen tanulmány a Szovjetunió (SZU) politikai rendszerének történetéről szóló sorozat második része, amely az 1953-1985 közötti eseményeket tartalmazza. Az első rész megtalálható a Lélektan és Hadviselés folyóirat 2020/1 számában.

  Kulcsszavak: Szovjetunió, politikai rendszer, történelem

  Diszciplínák: történelem, politológia

 • Mihók Sándor ,
  Fejes Csenge :
  A katonai orvoslás a római birodalomban43-57 [478.42 kB - PDF]EPA-03972-00003-0040

  Absztrakt: A Római Birodalom az első volt az antik birodalmak sorában, amely felismerte, hogy a harci sérültek egészségügyi ellátására kiemelt hangsúlyt kell fektetni, hiszen enélkül Róma képtelen a hódító háborúk sikeres megvívására és a megszerzett területek megtartására. Augustus császár volt az első római uralkodó, aki megteremtette a katonaegészségügy szervezeti kereteit, a katonaorvosi kart és a tábori kórházak rendszerét. Tanulmányunk során ennek történetét tekintjük át, illetve megvizsgáljuk az antik világ legkorszerűbb egészségügyi intézményének, a tábori katonai kórházak (valetudinárium) kialakulásának, fejlődésének lépéseit is.

  Kulcsszavak: Római Birodalom, ókor, katonai orvoslás, harci sérültek, tábori katonai kórház (valetudinárium), betegellátás

  Diszciplínák: történelem, hadtudomány, orvostudomány

 • Varga Imre Solt :

  Absztrakt: Ez a tanulmány Luxemburgi Zsigmond huszita hadjáratának (1420-22) első felére összpontosít, és különös figyelmet fordít annak gazdasági és földrajzi tényezőire, mert ezek jelentősen befolyásolták az egész háború kimenetelét. Ilyen tényezők a terep és viszonyai, az éghajlat és az időjárás, vagy ami azt illeti, maga a pénz, amelyek mind megfigyelhető hatással voltak mind az egész hadjáratra, mind az egyes katonákra.

  Kulcsszavak: háború, husziták, történeti földrajz

  Diszciplínák: történelem, földrajz

 • Mihók Sándor ,
  Fejes Zsolt ,
  Helyes Marcell :
  Mária Terézia pátensei a hadirokkant ellátásról (1. rész)73-87 [592.07 kB - PDF]EPA-03972-00003-0060

  Absztrakt: Jelen tanulmányunkban - egy cikksorozat első részeként - Mária Terézia kevésbé ismert 1750-ben kiadott, hadirokkant ellátásról szóló rendeletét mutatjuk be. A pátensben az uralkodó az osztrák örökösödési háborúkban (1740-1748) részt vett nemzetek és a súlyos harcok során „a tagjaikat, egészségüket és épségüket feláldozó katonák” iránt érzett háláját kívánta kifejezni. A rendelet áttekintését követően kitérünk a rokkantkérdés megoldásának egy korabeli „sikeres” intézményére, a hadirokkantak telepítésére is. Cikksorozatunk második részében a Pesti Invalidus Ház történetét tekintjük át 1750-től az 1783-ban történt megszűnésig, különös tekintettel a rokkantrendelet 1772-ben történt revíziójára. Továbbá betekintést nyújtunk a rokkant katonák rendhagyó életpályájába, az „újrahasznosított” hadirokkantak kalandos hétköznapjaiba.

  Kulcsszavak: hadigondozás, hadirokkant otthon, rokkantellátási rendelet

  Diszciplínák: történelem, orvostudomány, hadtudomány

 • Herdon István :

  Absztrakt: A joggal való visszaélés alapelve állandóan naprakész kérdése a munkajognak. Bár tartalmilag a munkajog ezen alapelve évtizedek óta változatlan, a gyakorlatban sok kérdés merül fel ezen témával kapcsolatban. Bár felperesek gyakran hivatkozzák ezt az alapelvet, a bíróságok sokszor eltérő következtetéseket vonnak le az elv tartalmát illetően.

  Kulcsszavak: joggal való visszaélés, munkaviszony megszüntetés

  Diszciplína: jogtudomány

Műhely, rendezvény

Letöltés egy fájlban (2,7 MB - PDF)