a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Lélektan és hadviselés1. sz. (2019.)

Tartalom

Elméleti és empirikus tanulmányok

 • Mező Ferenc ,
  Mező Katalin :
  Lélektan és hadviselés9-25 [709.02 kB - PDF]EPA-03972-00001-0020

  Absztrakt: Jelen tanulmány a pszichológia, a hadtudomány és más tudományok közötti kölcsönhatásokat mutatja be. A cikk a hadviselés lélektanától a lélektani hadviselésig terjedő skálán nyújt példákat ezekre a kapcsolatokra.

  Kulcsszavak: pszichológia, hadviselés

  Diszciplínák: pszichológia, hadtudomány és más tudományok

 • Kemény László :
  A "hidegháború" és annak pszichológiai terepe27-42 [386.66 kB - PDF]EPA-03972-00001-0030

  Absztrakt: E tanulmány rövid áttekintést nyújt a hidegháború időszakáról (1946-1989). A második világháború utáni években a két nagyhatalom (az Amerikai Egyesült Államok és a Szovjetunió) a politika, a gazdaság és a tudomány területén versenyeztek egymással az emberek lelkének megnyerése érdekében. Jellemző fegyverük volt a propaganda és a pszichológiai hadviselés.

  Kulcsszavak: hidegháború, propaganda

  Diszciplínák: politológia, történelem, pszichológia

 • Harai Dénes :
  Kulturális antropológia és a katona43-58 [388.68 kB - PDF]EPA-03972-00001-0040

  Absztrakt: A háborúk és a katonák mély hatással vannak a történelemre, ugyanakkor az ezekkel szembeni társadalmi hozzáállás erősen függ a kultúrától. A háborúk, a katonák és a kultúrák közötti kölcsönhatások a civilizációk fejlődésének alapvető részét képezik. Ennek a tanulmánynak a célja a kulturális antropológiával és a katonákkal kapcsolatos tények és jelenségek rendezése, elemzése és értelmezése.

  Kulcsszavak: kulturális antropológia, katona

  Diszciplínák: hadtudomány

 • Fejes Zsolt ,
  Mihók Sándor :
  A hadirokkant otthonok magyarországi története 59-72 [365.31 kB - PDF]EPA-03972-00001-0050

  Absztrakt: Jelen tanulmányban a szerzők bemutatják a magyarországi hadirokkant otthonok történetét a kezdetektől a rendszerváltásig. A dolgozat áttekinti a hadigondozás (hadirokkant otthon) rendszerének alapvető funkcióit, beleértve a hasonlóságokat és különbségeket valamint felvázolja a korszak szociális ellátásának szerepét. A cikk hasznos lehet mindazok számára, akik - általános - áttekintést szeretnének kapni a hadirokkant otthonokról.

  Kulcsszavak: hadigondozás, hadirokkant otthon

  Diszciplínák: orvostörténet, katonaegészségügy

 • Szűcs Lászlóné Siska Katalin :
  A török nők emancipációja73-83 [348.86 kB - PDF]EPA-03972-00001-0060

  Absztrakt: A nők emancipációja már a Török Köztársaság megalapításakor is napirenden volt. A török nők szerepét a köztársasági elit az új köztársaság "védelmezőjeként" definiálta, ezzel együtt a nők, mint a "nemzet pedagógusai" társadalmi feladatot is kaptak. A török nő a férfival egyenlő, képzett és modern, de ezzel együtt önfeláldozó, szerény és engedelmeskedik a társadalmi normáknak is. A török „nőkérdés” jelenlegi jellemzői a köztársaság korai időszakában alakultak ki. Ismeretük a modern Törökország nőkkel szembeni bánásmódja megértéséhez nélkülözhetetlen.

  Kulcsszavak: Török Köztársaság, emberi jogok, női emancipáció

  Diszciplína: jogtudomány, történettudomány, nemzetközi jog, társadalmi nem tudománya

Műhely, rendezvény

Letöltés egy fájlban (1,6 MB - PDF)