a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Fogorvosi szemle106. évf. 4. sz. (2013. december)

Tartalom

 • Lipa Bodner ,
  Esther Manor ,
  Yitzhak Woldenberg ,
  Leonid Kachko ,
  Peter A. Brennan ,
  Lőrincz Ádám :
  Intraosser schwannoma a mandibulában131-134 [372.49 kB - PDF]EPA-03023-00038-0010

  A Schwannoma myelinhüvely eredetű jóindulatú daganat, ami leggyakrabban a fej-nyak régió lágyrészeiben keletkezik. Az intraosser schwannoma (IS) igen ritka entitás, ami leggyakrabban a mandibulában fordul elő. A jelen tanulmány egy IS esetet mutat be szövettani vizsgálattal, karyotipizálással, CT és MR felvételekkel. Szövettanilag klasszikus Schwannomáról volt szó, a kryotípus normális. A CT-n látható volt a canalis mandibulae destrukciója, míg az MR-n az, hogy a tumor körbefogta a n. alveolaris inferiort. Ebből nyilvánvaló volt, hogy a tumorral együtt az ideg egy szakaszát is el kell távolítani. CT és MR használatával pontosan előre megbecsülhető a műtéti utáni morbiditás mértéke.

  Kulcsszavak: mandibula, schwannoma, karyotípus, CT, MRI

 • Katona Bernadett ,
  Daróczi Lajos ,
  Jenei Attila ,
  Bakó József ,
  Hegedűs Csaba :

  A fogászati titánimplantátumok anyagi összetétele és felszíni érdessége fontos az osszeointegráció folyamatában és az implantátumoknak további követelményeknek is meg kell felelniük: például biokompatilibitás, kellő szilárdság, korrózióstabilitás és iparilag előállíthatóság. Szerzők munkájuk során pásztázó elektronmikroszkóppal (Hitachi S-4300, Japan) megvizsgálták hét ismert, Magyarországon forgalmazott implantátum (Denti Bone Level, Denti Zirconium C, Bionika CorticaL, Straumann SLA, Straumann SLA Active, Dentsply Ankylos, Biotech Kontact implantátum) felületi morfológiáját és anyagi sajátosságait. A homokfúvás során nagy sebességgel és kemény szemcsékkel érdesítették az implantátumfelszíneket. A felhasznált anyag fizikai-kémiai sajátosságai fontosak, mert nagymértékben befolyásolhatják a létrehozott felszín tulajdonságait, ugyanakkor nem szabad akadályozniuk az implantátum osszeointegrációs folyamatait. A savmaratás technikájával erős savak keverékébe történő bemártás után mikroüregekkel tarkított titánfelszínt kapnak. A kettős savmaratás elősegítheti a csontképző sejtek és fibrinszálcsák adhézióját, segítve a csontképződést az implantátum felszínén. Munkájukban bemutatták, hogy - habár a vizsgált implantátumtípusok esetében a fentebb ismertetett két leggyakoribb felületmegmunkáló technikát (homokszórás, savmaratás) alkalmazták - különböző felületi morfológiai sajátosságok figyelhetők meg.

  Kulcsszavak: implantátum, savmaratás, homokfúvás, osszeintegráció

 • Kiss Géza ,
  Pácz Miklós ,
  Kiss Péter :
  Rágószervi funkciózavarok (CMD) therapiája145-157 [913.34 kB - PDF]EPA-03023-00038-0040

  A szerzők több évtizede foglalkoznak a rágószerv megbetegedéseivel, és több mint 2000 eset kapcsán nyert tapasztalataikat, ill. összegzett megállapításaikat teszik közzé. A Fogorvosi Szle 2011. évi 3. számában a funkciózavarok (CMD: cranio-mandibularis dysfunctio) diagnosztikáját foglalták össze. Jelen dolgozatban a diagnosztikai algoritmus logikáját követve, a rágószervi funkciózavarok gyógyítását tárgyalják, a gyakorló fogorvos számára. Hangsúlyozzák, hogy kór- ismézés nélkül nem szabad kezelést, különösen irreversibilis beavatkozást végezni. Gyakran a kórokokat csak tünetmentesítő kezelés után lehet kideríteni vagy pontosítani. A rágószerv funkcionális állapotától függő általános kezelési elvek összesítését követően részletezik a systemás funkciótherapiát: tüneti és gyógyszeres kezelést, fiziotherapiát, occlusiós síntherapiát, az ezt követő definitív ellátást (becsiszolás, prothetikai rehabilitáció, fogszabályozás és sebészi beavatkozás). A gyakorlatban (és irodalomban) sokszor nem megfelelően értelmezett és alkalmazott occlusiós eszközöket (sínek) az indicatiók szerint rendszerezik. Ismertetik az egyes orthodontiai anomáliák rágószervi vonatkozásait: egyrészt amikor a fogszabályozó kezelésre érkező páciensnek latens vagy manifest rágószervi funkciózavara van, másrészt amikor a fogszabályozó-kezelés kapcsán jelentkezik funkciózavar. A definitív kezelési alapelvek között kiemelik a prothetikai rehabilitáció gnathologiai szempontjait. Felhívják a figyelmet a rágószervi funkciózavarban (CMD) szenvedő páciensek gondozására.

  Kulcsszavak: rágószervi funkciózavar, occlusiós eszközök, systemás therapia

Letöltés egy fájlban (3,9 MB - PDF)