a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Fogorvosi szemle103. évf. 3. sz. (2010. szeptember)

Tartalom

 • Harkov Leonid ,
  Vispinszkij Igor :

  A cikk szerzői az áthatoló egyoldali felsőajak-, orr-, fogmeder-nyúlvány-, kemény- és lágy-szájpadhasadék egyidejű műtétjének módszereit, optimális idejét taglalják a szakirodalomban fellelhető leírások és saját tapasztalataik alapján. Bemutatásra kerülnek az egyidejű műtét előnyei: 191 teljes szájpadhasadékos betegből 109 esetben végeztek egyidejű műtétet. Az egyidejű műtétek legfontosabb előnyeit a következőkben látják a szerzők: a gyermekek harmonikusan fejlődnek, jobb lesz a beszéd és az arc formája, megszűnnek a szájpadhasadékosoknál fennálló kísérő betegségek, az orvosi és szociális rehabilitáció lerövidül.

  Kulcsszavak: szájpadhasadék, rekonstrukció egy ülésben

 • Kaán Miklós :

  2003 júliusában az American Journal of Orthodontics című folyóiratban jelent meg közlemény hiányzó nagymetszők orthodontiai úton történő kezelésének tapasztalatairól, Czochrowska, Skaare, Stenvik és Zachrisson tollából. A cikk megjelenése hatalmas vitát indított el, amely több mint egy évig tartott a lap hasábjain. Számos szakember leírta az orthodontiai részárással kapcsolatos fenntartásait, ellenérveit, mások viszont védelmükbe vették az eljárást és a foghiányok orthodontiai kezelése mellett foglaltak állást. Jelen irodalmi összefoglalás célja részben a vitában elhangzott érvek és ellenérvek ismertetése, részben a témával kapcsolatos egyéb irodalmi adatok áttekintése. A fent említett közleményen kívül jelentős vizsgálati eredményeket ismertet Nordquist és McNeill 1975-ben megjelent közleménye, amely frontfoghiányos, orthodontiai, illetve protetikai úton kezelt páciensek kezelésének eredményeit hasonlította össze. Ugyancsak gyakran hivatkoznak a szakirodalomban Robertsson és Mohlin 2000-ben közzétett megállapításaira. A svéd szerzők szintén a protetika versus orthodontia kérdéskörben foglaltak állást. A fent említett, nagyobb beteganyagon végzett, hosszú távú követéses vizsgálatok eredményei alapján a fogszabályozó kezelések kielégítő eredményeket nyújtanak, mind esztétikai, mind funkcionális, illetve a parodontium épsége szempontjából. Természetesen a vita nem tekinthető véglegesen lezártnak, már csak azért sem, mert mind a fogpótlástan, mind az implantológia tudománya rohamléptekkel fejlődik, újabb, egyre kevésbé invazív és egyre hosszabb élettartamú megoldásokat kínálva.

  Kulcsszavak: frontfoghiány, orthodontiai részárás, preprotetikai orthodontiai, esztétika, funkció

 • Balázs Péter :
  Fogorvosi mobilitás Magyarországon89-101 [1.37 MB - PDF]EPA-03023-00025-0040

  Az utóbbi két évtizedben az egészségügy humánerőforrás gazdálkodásával kapcsolatban a nemzetközi vándormozgalom került a kutatások előtérbe, különösen Magyarországnak az Európai Unióhoz történt csatlakozása kapcsán. Más szakmákkal ellentétben, a fogorvosok a belföldi mobilitásra is nagyon határozottan felhívták a fi gyelmet, és jelezték a ve - szélyeket az ellátás területi egyenetlenségeinek kialakulásában. Allokációs szempontból alapvető kérdés az igények és a szakemberek találkozásának területi összehangolása. Ezt csak diktatúrákban lehet „megoldani” a munkahelyek kényszerű kijelölésével. Hazai allokációs viszonyainkat, fi gyelembe véve az időskori inaktívvá válás és a külföldi munkavállalás miatt felszabadult kapacitásokat, a pályára lépő új belföldi diplomások és a bevándorlók munkahely-választása szabályozza. Ezeknek a választásoknak bizonyítékokra alapozott feltárása és komplex elemzése szükséges annak érdekében, hogy az egészségpolitika a valóságból induljon ki a tervezésben és a konkrét intézkedésekben.

  Kulcsszavak: fogorvosok születési és munkahelye, fogorvosi képzőhelyek hatása, a mobilitás hajtóerői, keresztmetszeti elemzés

Letöltés egy fájlban (15,6 MB - PDF)