a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Fogorvosi szemle112. évf. 4. sz. (2019. december)

Tartalom

Levél a szerkesztőnek

Eredeti cikk

 • Hegedűs Csaba ,
  Balogh Gábor ,
  Gáll József ,
  Csík Attila :

  A cirkónium alapú kerámiák széles körben kerülnek alkalmazásra a fogpótlások készítésénél. Az ittriummal stabilizált tetragonális polikristályos kerámia (Y-TZP) magasabb hajlítószilárdsággal és törési szívóssággal rendelkezik, ami a fogpótlások anyagában a fázistranszformáció segítségével nagyobb stressztűrő képességet biztosít. Szignifikáns különbséget találtunk mind a hajlítási szilárdság, mind a törési szívósság értékeiben, valamint összefüggést találtunk a fázistranszformáció és a törési szívóssági értékek között a különféle kerámiáknál. A vizsgálatok által szolgáltatott eredmények segítséget nyújthatnak fogpótlások készítésénél a fogtechnikai munkák optimális megtervezéséhez és az anyagválasztáshoz.

  Kulcsszavak: Y-TZP, polikristályos kerámia, törési szívósság, fázistranszformáció

 • Sáry Tekla ,
  Nagy Katalin :

  Bevezetés: Kutatásunkban különböző üvegszálas anyagokkal és eltérő direkt technikákkal II. osztályú mezio-okkluzo-disztális (MOD) üregekbe elkészített direkt restaurátumokat hasonlítottunk össze statikus törési ellenállási teszt segítségével. Anyag és módszer: 72 alsó moláris fogat 6 csoportba osztottunk (n = 12). A kontrollként szolgáló csoporton kívül az összes fogba II. osztályú MOD kavitásokat fúrtunk, majd ezeket vegyesen üvegszálas hálóval, rövid üvegszálas kompozittal (SFRC) és hagyományos kompozittal restauráltuk. A fogak tesztelése statikus törési ellenállással történt, az értékeket Newtonban regisztráltuk. A létrejött törés mintázatát is értékeltük. Eredmények: Az ép fogak (2099 ± 351,04 N), a 3. (SFRC – 1645 ± 457 N) és 6. csoportok (körkörösen elhelyezett üvegszálas háló – 2019 ± 352 N) értékei között nem volt szignifikáns különbség. Megbeszélés: A mechanikai tesztelés eredményeként leginkább a körkörösen elhelyezett üvegszálas hálóval restaurált csoport értékei közelítették meg az ép fogak törési ellenállási értékeit. A hagyományos kompozit restaurátummal ellátott fogak szignifikánsan gyengébben teljesítettek, mint a kontroll csoport fogai.

  Kulcsszavak: MOD kavitás, kompozit tömés, rövid üvegszálas kompozit, üvegszálas háló

Esetismertetés

 • Tari Nóra ,
  Fábián Gábor, ,
  Kaán Miklós ,
  Gera István :

  A közlemény célja bemutatni egy hidantoin származékkal kezelt 14 éves kislány súlyos ínyhiperpláziás esetét, teljeskörű parodontális és fogszabályozó kezelésének menetét és eredményét, valamint áttekinteni a gyógyszer okozta ínymegnagyobbodások feltételezett patomechanizmusának irodalmát. Az ínymegnagyobbodás gyakori mellékhatása több krónikusan alkalmazott gyógyszernek. Korábban gyakori volt epi- lepsziás gyermekek hidantoin származékok okozta fibrotikus ínymegnagyobbodása, viszont a terápiás protokollok változása következtében az utóbbi években már alig találkozhatunk ilyen fiatal epilepsziás pácienssel. Ezért tartjuk érdemesnek egy hidantoin származékkal kezelt epilepsziás kislány esetének bemutatását, ahol a közel 6 éves komplex parodontális és fogszabályozó kezeléssel sikerült visszaadni a kislány életkedvét, önbecsülését és javítani pszichés állapotát. Esetismertetés: Egy 14 éves epilepsziás leánygyermek 2013-ban jelentkezett súlyos, mind a két állcsontra kiterjedő, homogén, fibrotikus ínymegnagyobbodással. A nagyrohamos epilepszia miatt a gyermek nyolcéves kora óta szedett hidantoin származékokat. A jelentős ínyduzzanat korlátozta a fogak előtörését, jelentős fonációs zavart okozott, valamint lelkileg is megterhelte a kis pácienst. Helyi érzéstelenítésben a maxilla frontális szextánsában, apicálisan elcsúsztatott lebenytechnikával laterálisan, illetve a mandibulán belső fordított gingivectómiával több lépésben távolítottuk el a fibrotikus ínytömeget. Mivel a megnagyobbodott íny jelentős mértékben zavarta a fogak előtörését, és a gyermeknek Angle II típusú szkeletális ortodonciai rendellenessége volt, a sebészi fázist követően a két felső caninus buccalis ektópiás pozícióját bimaxilláris direktbond készülékkel korrigáltuk, és közel hároméves fogszabályozó kezelést követően, az akkor már 19. életévébe lépő fiatal fogászati-parodontális státusa, okklúziója teljesen rendeződött.

  Kulcsszavak: ínymegnagyobbodás, hidantoin, belső fordított gingivectomia, Angle II rendellenesség, bimaxillaris direktbond készülék

Hírek

Letöltés egy fájlban (9,8 MB - PDF)