a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Útügyi lapok11. sz. (2018. nyár)

Tartalom

 • Háznagy Andor Gellért :
  Budapest utcahálózatának topológiai elemzése [27.66 MB - PDF]EPA-02390-00011-0020

  Kivonat: Települések utcahálózatának topológiai vizsgálatával az utóbbi időben egyre több kutatás foglalkozik. Hiszen a településrészek területhasználata, beépítési módja és utcahálózatának kialakítása közötti kapcsolat vizsgálata, sokrétű elemzési lehetőséget biztosít. Jelenlegi kutatás tárgyát a településrészek beépítési módja és utcahálózatának kialakítása közötti kapcsolat keresése jelentette. Ehhez Budapest 48 kerületrésze került elemzésre, amelyek telepszerű, zártsorú és szabadonálló beépítési móddal rendelkeznek. A kerületrészek utcahálózatának topológiai elemzése során a domborzat figyelembe vétele mellett megvizsgálásra került az utcaszakasz-sűrűség, utcahálózat-sűrűség, csomópont-sűrűség, kapcsolati index az egyirányúsítás jelenléte mellett. Vizsgált szempontok közötti kapcsolat Mann-Whitney próbával került megállapításra. A vizsgált topológiai jellemzők mellett a településrészeket felépítő utcaszakaszok hosszának relatív gyakorisági eloszlása és kumulált relatív gyakorlati eloszlása is megvizsgálásra került. Az eredmények azt mutatják, hogy a településrészek beépítési módjai az utcahálózat topológiájának vizsgálata alapján szignifikánsan elkülöníthetők egymástól.

  Kulcsszavak: Beépítés, Kumulált relatív gyakorlati eloszlás, Lakóterület, Mann-Whitney u-test, Relatív gyakorisági eloszlás, Települési utcahálózat, Utcahálózat topológiai elemzése

  Témakör: Kiemelt, Városi közlekedés

 • Nádasi Réka ,
  Cho Seoyoung :

  Kivonat: A cikk célja a dél-koreai pályaszerkezetméretezés rövid ismertetése, valamint a jelenlegi és a korábban használt AASHTO eredményein alapuló eljárás különbségeinek bemutatása. Az AASHTO módszer alkalmazása során különböző problémák merültek fel, mint például a felesleges többlet anyagfelhasználás és a pályaszerkezet élettartalmának rövidsége. Így, Dél-Korea kifejlesztett egy új eljárást, amely a regionális hatásokat is figyelembe veszi a koreai mechanisztikus-empirikus pályaszerkezet méretezés során. A cikk célja, hogy bemutassa a tervezés azon részét, amely eltér az AASHTO eljárástól, valamint ismerteti a koreai mechanisztikus-empirikus pályaszerkezet méretezési programot.

  Kulcsszavak: koreai pályaszerkezet méretezés, Mechanisztikus-empirikus tervezés

  Témakör: Útépítés

 • Bakó Mária Judit :
  Japán téli útüzemeltetési technológiák [2.12 MB - PDF]EPA-02390-00011-0060

  Kivonat: Az útüzemeltetés számára a tél minden bizonnyal a legproblémásabb és legköltségesebb évszak. Ugyan Japán társadalmi, gazdasági és környezeti kontextusa eltérő, téli fenntartási problémái mégis részben hasonlóak. Írásomban vázlatosan bemutatok néhány jellemző, Japánban bevett téli üzemeltetési eljárást és technológiát, ahol lehetséges, összevetve a hazai gyakorlattal. A technológiai eljárások mellett pedig röviden kitérek néhány alkalmazott műszerre illetve programra is, melyek használata komoly előnyt je-lent a téli üzemeltetésben és az úthasználók tájékoztatásában.

  Kulcsszavak: Japán technológia, Japán útüzemeltetés, Téli útüzemeltetés, Útburkolatfűtő rendszer, útfenntartás

  Témakör: Útépítés, Útgazdálkodás

 • Dan Andrei Sitar-Teut ,
  Sergiu Jecan ,
  Lucia Rusu :

  Kivonat: A cikk célja egy holisztikus megközelítésű útburkolat állapotfigyelési és fenntartási platform (PMMP) bemutatása. A megoldás előtérbe helyezi az új technológiákat egy automatizált és hordozható vizuális útállapot megfigyelési rendszer tervezésében és integrált kialakításában, mely tetszőleges járműre helyezve a közúti forgalom sebességével képes az útfelületi hibák felvételére és elemzésére. A kifejlesztett PAV3M rendszer teljesíti az EU programokban az útburkolat fenntartás gazdálkodási rendszerekkel (PMMS) szemben javasolt követelményeket, melyet az üzleti folyamatok elemzésén alapuló moduláris felosztással ér el. Az útállapot megfigyelési és a fenntartási modul egyaránt az élettartam költségelemzés (LCCA) módszerét alkalmazza. A javasolt megoldás egy kockázat menedzselési modult is tartalmaz. A lektorálásért felelős a nagyszebeni “Lucian Blaga” Egyetem Gazdaságtudományi Kara.

  Kulcsszavak: Közúti gazdálkodási rendszer, Útburkolat gazdálkodási és útállapot megfigyelési rendszer, Üzleti folyamat

  Témakör: Útgazdálkodás